Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kruk Roland

Roland Kruk, ur. 12 III 1955 w Warszawie. 1975-1978 i 1981-1983 student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Geografii.

1977-1979 sygnatariusz deklaracji założycielskiej SKS w Warszawie, redaktor „Biuletynu SKS”, współpracownik KOR, następnie KSS KOR: drukarz, także w niezależnym wydawnictwie NOWa i „Robotniku”, wydawca (prowadził niezależne wydawnictwa Młynek i Catena), organizator kolportażu, uczestnik akcji ulotkowych. W 1979 relegowany ze studiów, powołany do służby wojskowej, odmówił przysięgi na wierność ZSRS i Armii Sowieckiej.

W 1981 drukarz „Biuletynu Strajkowego NZS UW”.

14 XII 1981 aresztowany na UW za próbę wywołania strajku, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Białołęka, 5 XI 1982 uniewinniony wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie. 1982-1989 prowadził podziemną drukarnię (m.in. druk pism: „A Cappella”, „Magazynu Robotnika”, pism Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, książek wydawnictw Młynek, Wola, im. Olofa Palme, polskiej edycji „Amnesty International”, po 1985 pism Ruchu WiP), hurtowy kolporter wydawnictw podziemnych. Ponownie aresztowany 5 V 1982 w Morach k. Warszawy, oskarżony o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości”, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 30 XI 1982 uniewinniony wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. 1983-1989 utrzymywał się z prac wysokościowych. 1985-1989 współzałożyciel i jeden z liderów Ruchu WiP, organizator zlotów, happeningów i manifestacji WiP, utrzymywał kontakty z ruchami pacyfistycznymi w RFN i Holandii; 17-23 III 1985 uczestnik głodówki w Podkowie Leśnej w obronie Marka Adamkiewicza skazanego na karę więzienia za odmowę złożenia przysięgi wojskowej oraz 13-27 XII 1987 we własnym mieszkaniu w Warszawie w ramach akcji Europejskiej Partii Radykalnej w obronie skazanych za odmowę służby wojskowej; 1985-1988 współorganizator marszów pokoju na grób Ottona Schimka w Machowej oraz Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Warszawie 7-9 V 1987 w kościele Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny przy ul. Żytniej. Wielokrotnie zatrzymywany i karany przez kolegia ds. wykroczeń.

Od 1989 w USA; właściciel firmy transportowej w Chicago. Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry