Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kruk Swietłana

Swietłana Kruk, ur. 20 IV 1943 w Białowieży. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska (1966).

1956-1958 w ZHP; 1961-1966 w ZSP; 1973-1980 w PZPR. 1973-1981 członek Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w Warszawie. 1966-1981 korektorka, redaktor, kierownik redakcji literatury pięknej, z-ca redaktora nacz. w Wydawnictwie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze w Olsztynie, 1976-1977 wykładowca edytorstwa na Wydz. Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże. Inicjatorka przedsięwzięć wydawniczych, m.in. serii: „Literatura Warmii i Mazur” (1976), „Debiuty Wydawnicze” (1978); redaktor antologii „Mutacje”; autorka opracowania i redakcji merytorycznej antologii młodych pisarzy olsztyńskich ''Mutacje'' (Wydawnictwo Pojezierze, 1976).

Od X 1980 w „S”; członek założyciel Koła Zakładowego „S” przy Wydawnictwie Pojezierze; w VIII 1981 redaktor, wydawca broszury ''Protest olsztyńskich drukarzy'', kolportowanej podczas strajku w Olsztyńskich Zakładach Graficznych; zwolniona z pracy; 1981 – 14 III 1982 pracownik etatowy ZR „S” w Olsztynie, 14 XII 1981 – 14 III 1982 na płatnym etacie bez świadczenia pracy, do XII 1981 redaktor niezależnego pisma „Rezonans”.

14 III – IX 1982 bez zatrudnienia; 2-krotnie wzywana na rozmowy w KW MO w Olsztynie; od 1982 uczestniczka podziemnego ruchu wydawniczego: kolporterka m.in. „Rezonansu”, „Tygodnika Mazowsze” wśród księży, nauczycieli, uczestniczka akcji ulotkowych z okazji 1 V: wezwania do kontrmanifestacji, 3 V i w rocznice 13 XII, 1982-1985 akcji zbierania pieniędzy dla represjonowanych. Uczestniczka Mszy za Ojczyznę, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii NSPJ. Opracowała redakcyjnie materiały do książki poświęconej pamięci Marcina Antonowicza (olsztyńskiego studenta Politechniki Gdańskiej, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach po zatrzymaniu przez MO 2 XI 1985 w Olsztynie), książka nie ukazała się, ponieważ maszynopis w drodze do drukarni skonfiskowała SB [nie został odnaleziony]. X 1982 – 1991 redaktor w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym w Olsztynie.

W 1989 członek olsztyńskiego KO, uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”: redaktor materiałów wyborczych. 1991-1992 redaktor w Wydawnictwie Pojezierze Sp. z o.o. w Olsztynie, 1992-2003 sekretarz wojewody w Urzędzie Wojewódzkim tamże, od 2004 na emeryturze. Członek powołanej przez stowarzyszenie Pro Patria Pro Patria Pro Patria, wydawnictwo niezależne działające w Pabianicach w latach 1982–1983, założone przez Henryka Marczaka, prowadzone ze Sławomirem Łuczyńskim. kapituły przyznającej stypendia im. Marcina Antonowicza dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży szkół średnich Warmii i Mazur.

Rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOS krypt. Mazur.

Piotr Kardela

Opcje strony

do góry