Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kruk-Strzeboński Zbigniew

Zbigniew Kruk-Strzeboński (do 1993 Zbigniew Hobrzyk), ur. 22 II 1951 w Krakowie. Ukończył Technikum Mechaniczne nr 2 tamże (1972).

1972–1981 asystent projektanta w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego Biproskór tamże. Od jesieni 1977 w kontakcie z SKS tamże, od 1979 z KPN.

Od IX 1980 w „S”; organizator, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego w zakładzie, nast. wiceprzew. KZ, od XII 1980 reprezentant MKZ Małopolska na zebraniach „S” w zakładach, współorganizator (z Bolesławem Śliwińskim) systemu kolportażu ABC, od I 1981 pracownik MKZ/ZR Małopolska, od III 1981 szef systemu kolportażu ABC. Od III 1981 w KOWzP w Krakowie/od 9 X Krakowskiego KOWzP.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; współorganizator (z Dorotą Stec, Małgorzatą Żłobińską, Adamem Grudzińskim, Pawłem Studnickim) zbierania informacji o sytuacji w kraju (strajkach, nastrojach) oraz druku podziemnego pisma „Aktualności”. 28 XII 1981 zatrzymany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Krakowie, od 29 XII internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (osadzony w izolatce, 1 I 1982 uczestnik buntu przeciwko warunkom pobytu; od wiosny 1982 organizator działalności samokształceniowej, rozpowszechniał teksty literackie); w III 1982 Garnizonowa Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie prowadziła wobec niego śledztwo w zw. z pisaniem i rozpowszechnianiem tekstów antypaństwowych i antysocjalistycznych, nast. umorzone. 8 VII 1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach, 23 VII 1982 zwolniony. 1982/1983 – 1987 współinicjator i organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy pn. Zespół Apostolstwa Świeckich Kamieniołom przy parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, organizator działalności samokształceniowej (wykłady z historii najnowszej, doktryn politycznych, zagadnień gospodarczych), wystaw, przedstawień teatru niezależnego, pielgrzymek w ramach ZAŚ, 1984–1986 organizator filii Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy ZAŚ; współpracownik podziemnego pisma „13 grudnia”, współorganizator kolportażu; zbierał informacje o represjach wobec opozycji. W 1983 technik-laborant w Zakładzie Pszczelnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie, nast. pracownik prywatnej pasieki. 1983–1987 uczestnik spotkań Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. 1983–1984 samodzielny projektant w Zjednoczonych Zakładach Urządzeń Jądrowych Zakładzie Urządzeń Przemysłowych Polon w Krakowie (zmuszony do odejścia), w 1984 projektant w Wytwórni Urządzeń Komunalnych Presko tamże (zwolniony), w 1985 bosman w Spółdzielczym Klubie Sportowym Nadwiślan tamże, 1985–1986 referent w dziale gł. mechanika w Spółdzielni Inwalidów Manifest Lipcowy tamże, 1987–1988 konstruktor w Zakładzie Konstrukcji Stalowych Elbud tamże; 1988–2008 prace dorywcze. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, uniemożliwiano mu zatrudnienie.

W 1991 członek Partii Republikańskiej. Od 2008 pracownik w Zakładzie Produkcyjno Handlowym Piwi. W 2011 inicjator i organizator Krakowskiego Klubu Kamieniołom w Krakowie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Drukarnia.

 

Dorota Nowok, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry