Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krupa Alicja Marta

Alicja Marta Krupa (obecnie Olejniczak), ur. 27 VIII 1936 w Rudołowicach k. Jarosławia. Ukończyła Technikum Finansowe w Jeleniej Górze (1954).

1954-1963 z-ca głównego księgowego w Zakładach Mleczarskich w Kłodzku, 1963-1966 zatrudniona w Miejskim Handlu Detalicznym w Jeleniej Górze, XII 1966 – 1982 specjalista finansowy w Jeleniogórskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Polfie; kolporterka w zakładzie pism związkowych i wydawnictw niezależnych (m.in. NOWej i Karkonoskiego Towarzystwa Wydawniczego).

Po 13 XII 1981 we współpracy z Janiną Korczak przechowywała w zakładzie wydawnictwa podziemne (mała biblioteczka), przepisywała ulotki z informacjami pochodzącymi z Polfy, Huty Szkła Technicznego i Jeleniogórskich Zakładów Optycznych, kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Obecności”, lubelskich „Spotkań”, książek NOWej, Kręgu i Głosu i ulotek); współorganizatorka pomocy dla represjonowanych. 24 III 1982 po rewizji w miejscu pracy i w mieszkaniu zatrzymana, 26 III 1982 internowana w areszcie KW MO w Jeleniej Górze, następnie w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, zwolniona 30 IV 1982. Warunki w areszcie i Ośr. Odosobnienia doprowadziły do znacznego pogorszenia stanu zdrowia; od 1982 na wcześniejszej emeryturze. 1982-1989 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.

1992-2012 współzałożycielka (m.in. z J. Grądecką) i członek zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Jeleniej Górze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

 

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry