Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krupa Józef

Józef Krupa, ur. 16 III 1938 w Sołonce k. Rzeszowa. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Rzeszowie (1968).

1955–1997 technolog/technolog programista w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – Polskich Zakładach Lotniczych w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator jej struktur w zakładzie pracy. Od XII 1980 przew. Komisji Wydziałowej na Wydz. Głównego Technologa, członek KZ. I 1981 organizator 3-dniowego Maratonu Filmów Religijnych w Domu Kultury WSK. I–II 1981 wspomaganie (z innymi członkami KZ) strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, m.in. organizator i uczestnik tzw. straży robotniczej do ochrony strajkujących.

1982–1989 działacz TKZ w WSK PZL, współorganizator i uczestnik demonstracji rocznicowych, mszy za Ojczyznę, akcji ulotkowych; kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, m.in.: „Solidarność Trwa”, „Obrona”, „Łącznik”, „Ziemia Mielecka”, „Żądło”, „Trwamy”, „Hutnik”, „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”. Organizator składek związkowych, uczestnik i propagator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie. Współorganizator pomocy rodzinom represjonowanych i hospitalizowanych internowanych. 1982–1988 wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w domu i w pracy, zastraszany. 11 XI 1984, po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim rynku, zatrzymany i przesłuchiwany. V 1987 manifestacyjnie nie odebrał Złotej Odznaki Zasłużonego dla WSK PZL Rzeszów. 5 X 1988 współorganizator (z Adamem Matuszczakiem) zebrania przygotowującego do jawnej działalności TKZ w WSK PZL.

Od 1998 członek Koła Emerytów i Rencistów „S” przy WSK PZL. Od 2005 członek rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

VIII 1983–X 1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta; X 1988–IX 1989 w ramach SOS krypt. Powrót.

Michał Stręk

Opcje strony

do góry