Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krupiarz Władysław

Władysław Krupiarz, ur. 12 I 1927 w Podzameczku k. Buczacza (obecnie Ukraina), zm. 26 XII 1996 w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek budownictwo wodne (1955).

1955 technik w Dyrekcji Budowy Kolei Państwowej w Krakowie, 1955–1957 projektant w Biurze Projektów Budownictwa Wojskowego tamże, 1957–1972 pracownik Służby Drogowej PKP tamże, 1972–1981 st. inspektor nadzoru, kierownik działu, gł. inżynier w Biurze Inwestycji Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych tamże.

 We IX 1980 współinicjator Rady Zakładowej ZZ Kolejarzy w Centrali PDOKP w Krakowie, w X 1980 przekształconej w Komitet Założycielski „S” tamże; od I 1981 członek prezydium KZ, z-ca przew. KZ, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek prezydium ZR. 25–27 X 1981 delegat na I KZD Kolejarzy „S” we Wrocławiu. 1 VIII – 13 XII 1981 kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych ZR Małopolska.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, od 22 XII w szpitalu więziennym w Krakowie, 6 II 1982 zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia. Uczestnik wydawania, kolporter podziemnego pisma „Kolejarz Małopolski”, łącznik między kierownictwem RKW Małopolska/Regionalnym Komitetem Solidarności Małopolska, a redakcją pisma. 11 VI 1982 po powrocie do pracy z powodów zaangażowania w „S” skierowany na gorsze stanowisko – st. radcy Kolei Państwowych w PDOKP w Krakowie. Od 1983 na rencie. 1988 zaangażowany w odtwarzanie „S” w Małopolsce. 1988–1991 społeczny inspektor nadzoru inwestycji w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

1989–1995 pracownik Krajowej Sekcji Kolejarzy „S”, nast. Działu Kontaktów z Zakładami Pracy ZR. 1989–1992 delegat na WZD Regionu Małopolska. Od 1 II 1990 członek Małopolskiego Oddziału Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku czci Górników KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. przy ZR Małopolska. Od 1992 na emeryturze.

Mateusz Szpytma|Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry