Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krupiński Mirosław Marian

Mirosław Marian Krupiński, ur. 8 IX 1939 w Świniuchach (obecnie Ukraina). Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Inżynierii Sanitarnej (1964), studiów podyplomowych w zakresie technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i ochrony środowiska na Politechnice Warszawskiej (1978).

1965-1966 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych w Kołobrzegu, 1966-1972 Pracowni Terenowej Miastoprojektu Koszalin tamże, 1972-1976 Miastoprojektu Olsztyn, 1976-1981 Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”; rzecznik prasowy MKZ w Olsztynie; w VI i IX 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący ZR, delegat na I KZD, wiceprzewodniczący KK.

13 XII 1981 przewodniczący Krajowego Komitetu Strajkowego. 16 XII 1981 po pacyfikacji Stoczni Gdańskiej im. Lenina aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku: z powodu choroby serca hospitalizowany, następnie w Bydgoszczy, w VII 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy na 3,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Łęczycy, we IX 1983 zwolniony na mocy amnestii; pozbawiony możliwości pracy w zawodzie.

Od V 1987 na emigracji w Australii; inżynier konsultant w firmie Zyg Rytter & Partners w Sydney, następnie inżynier projektant w Water Authority of Western Australia w Perth i w Albany, od 2004 na emeryturze.

Autor publikacji: ''Zaułki zbrodni'', ''Australijska przygoda'', ''Australijskie migawki''.

Do 28 V 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Olsztynie w ramach SOR krypt. Szaradzista.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry