Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krygiel Józef

Józef Krygiel, ur. 22 X 1925 w Sędowie k. Sieradza, zm. 7 XI 2016 w Łodzi. Ukończył SP w Łodzi (1962).

W czasie II wojny światowej pracownik przymusowy w III Rzeszy – w Neustettin (Szczecinek); pod koniec wojny zbierał ulotki zrzucane przez samoloty alianckie i kolportował wśród robotników przymusowych różnych narodowości. 1947-1950 pracownik Pogotowia Ratunkowego w Łodzi, 1950-1962 i 1969-1972 PKS w Łodzi, 1962-1968 na rencie, 1973-1985 pracownik Centralnego Biura Przemysłu Papierniczego. W VI 1956 uczestnik zebrań pracowników łódzkiego PKS, członek delegacji robotniczej domagającej się od dyrekcji wyjaśnienia wydarzeń w Poznaniu. W VIII 1957 podczas strajku pracowników MPK w Łodzi zbierał i niszczył ulotki antystrajkowe rozrzucane wokół zajezdni tramwajowej przez aktywistów PZPR. W 1978 współorganizator akcji protestacyjnej kilkunastu pracowników Huty Szkła w Murowie na Opolszczyźnie ws. złej jakości posiłków regeneracyjnych.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w Zakładach Przemysłu Papierniczego, od X 1980 członek KZ. Od 1981 w KPN i regionalnym KOWzP.

13 XII 1981 współinicjator wykonania transparentu „Solidarność Ziemi Łódzkiej” wywieszonego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w pobliżu siedziby ZR, kolporter ulotek wzywających do organizacji protestów przeciwko stanowi wojennemu. Od 1982 współpracownik grupy Mirosława Michałowskiego, współorganizator sieci kolportażu, lokali konspiracyjnych i dostaw materiałów poligraficznych, kolporter pism podziemnych (m.in. „Przedwiośnia”, „Opoki”); remontował maszyny poligraficzne KPN. Autor zdjęć dokumentujących stan wojenny, publikowanych w wydawnictwach podziemnych. 1985-1986 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego Cepelia, od 1986 na emeryturze.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” i KPN. 1990-2006 członek Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, od 1990 Sekcji Emerytów i Rencistów „S” przy ZR Ziemia Łódzka. 1990-1994 radny Miasta Łódź, 1992-1994 ławnik Sądu Rejonowego w Łodzi. 1992-1993 w RdR, w 2005 w LPR.

Odznaczony Krzyżem Zasługi KPN (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2003).

Tadeusz Stefanowski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry