Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kruszyńska-Gust Zofia

Zofia Kruszyńska-Gust, ur. 10 V 1952 w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Humanistyczny (1975).

1975–1978 stażystka, inspektor, st. inspektor w Wydz. Koła Gospodyń Wiejskich Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Gdańsku, 1979–1980 nauczycielka szkolnictwa podstawowego w Urzędzie Miasta w Gdańsku.

1978–1981 współpracowniczka KSS KOR, ROPCiO, kolporterka niezależnego pisma „Bratniak”; uczestniczka manifestacji rocznicowych 3 V, 11 XI i Grudnia 1970 w Gdańsku. W VII 1979 współzałożycielka RMP. W VIII 1979 sygnatariuszka Deklaracji ideowej RMP.

W VIII 1980 wspomagała strajkujących w Stoczni Gdańskiej i Porcie Gdańskim, od X 1980 pracownik ds. korespondencji w Sekretariacie KKP/KK.

13 XII 1981 – VI 1982 w ukryciu. 1984–1989 sekretarka w biurze Lecha Wałęsy, 1989–1991 L. Wałęsy w KK, 1991–1992 asystent w Fundacji Gospodarczej „S” w Gdańsku. 1992–1993 nauczycielka w Szkole Marketingu Sp. z o.o. tamże, 1995 asystent ds. organizacji kursów w Sopockiej Szkole Języka Polskiego, 1999–2000 z-ca dyr. w Szkole Marketingu Sp. z o.o. w Gdańsku, 2001–2002 nauczycielka w Gimnazjum nr 1 tamże, 2003–2005 inspektor w Urzędzie Miasta Gdańska, 2005–2006 dyr. biura europosłanki Anny Fotygi, od 2006 gł. specjalista w Kancelarii Prezydenta RP, nast. dyr. Zespołu Sekretariatu Prezydenta RP, 2009–2010 z-ca szefa Gabinetu Prezydenta RP. Od 2011 na emeryturze. Od 2011 członek Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

13 III 1978 – 20 VI 1985 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS/KE krypt. Alka.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry