Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kruszyńska-Gust Zofia

Zofia Kruszyńska-Gust, ur. 10 V 1952 w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek filologia polska (1975).

1975-1978 stażystka, inspektor, starszy inspektor w Wydz. Koła Gospodyń Wiejskich Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Gdańsku, 1979-1980 nauczycielka w SP w Gdańsku. Związana z opozycją od końca lat 70., współpracowniczka KOR, ROPCiO, kolporterka niezależnego pisma „Bratniak”, współorganizatorka kół samokształceniowych dla młodzieży szkół podstawowych; uczestniczka manifestacji rocznicowych 3 V, 11 XI i Grudnia ’70 w Gdańsku, w VII 1979 współzałożycielka RMP, sygnatariuszka deklaracji ideowej RMP.

W VIII 1980 wspomagała strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Porcie Gdańskim, X 1980 – I 1983 pracownik sekretariatu KKP „S”, następnie KK „S” w Gdańsku.

13 XII 1981 – VI 1982 w ukryciu.

V 1989 – I 1991 sekretarka Lecha Wałęsy, I 1991 – VII 1992 asystentka w Fundacji Gospodarczej „S” w Gdańsku. 1992-1993 nauczycielka jęz. polskiego i retoryki w Szkole Marketingu Sp. z o.o. w Gdańsku, w 1995 asystentka ds. organizacji kursów w Sopockiej Szkole Języka Polskiego, 1999-2000 z-ca dyr. w Szkole Marketingu Sp. z o.o. w Gdańsku, 2001-2002 nauczycielka w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku, 2003-2005 inspektor w Urzędzie Miasta Gdańska, 2005-2006 dyr. biura europosłanki Anny Fotygi, od 2006 główny specjalista w Kancelarii Prezydenta RP, następnie Dyr. Zespołu Sekretariatu Prezydenta RP, 2009-2010 z-ca Szefa Gabinetu Prezydenta RP, od 2011 na emeryturze.

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018).

Od 26 X 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/Insp. II WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Alka.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry