Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kruszewski Konrad

Konrad Kruszewski, ur. 19 II 1958 w Białymstoku. Absolwent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, kierunek filologia polska (1982).

W X 1980 współzałożyciel, przew. NZS na Wydz. Filologicznym. Od 1981 w „S”; I – VIII 1981 redaktor pisma NZS FUW „Przy Budowie”, IV – XII 1981 autor w niezależnym piśmie „Wiadomości Bieżące”; od 1 VII 1981 redaktor „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ «Solidarność» Region Białystok”. 15 V 1981 współzałożyciel Uczelnianego KOWzP przy FUW.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, Suwałkach i Kwidzynie, zwolniony 16 IV 1982. 1982–1989 redaktor, drukarz i kolporter, od jesieni 1982 redaktor nacz. podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny TKR NSZZ «Solidarność» Region Białystok”. 1984–1988 autor w podziemnych pismach: „Nasz Głos”, „Słowa” (także redaktor), „Bez Debitu”. 9 X 1988 – 1990 członek RKW Region Białystok. 1983–1994 terapeuta w ośrodku Monaru w Zaczerlanach k. Białegostoku.

Od 15 IV 1989 członek KO Ziemi Białostockiej. 13–14 I 1990 delegat na II WZD Regionu Białystok. 1990 dziennikarz „Tygodnika Białostockiego”, 1990–1991 „Plusa”, 1992–1993 redaktor „Kuriera Podlaskiego”, 1993–2001 z-ca redaktora nacz., od 2001–2015 redaktor nacz. „Gazety Współczesnej”, nast. dziennikarz portalu Onet.pl.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

4 X 1980 – 21 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Organizacja/SO krypt. Solidarność/Miasto; 12 XI 1980 – 15 VIII 1983; 3 VI 1987 – 30 XI 1989 przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Publicyści.

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry