Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krystian Eugeniusz

Eugeniusz Krystian, ur. 31 VII 1955 w Bieruniu Starym. Ukończył Technikum Rolnicze w Pszczynie (1976), Technikum Górnicze dla Pracujących w Tychach-Lędzinach (1980), absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Karlsruhe (Niemcy, 2004).

1976–1978 chemizator w Spółdzielni Produkcyjnej w Bojszowach, VIII 1976 przekazał robotnikom Zakładów Metalowych Łucznik im. gen. Waltera w Radomiu pieniądze zebrane przez studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach w ramach pomocy poszkodowanym w wydarzeniach czerwcowych, w czasie powrotu do domu poddany rewizji, VIII 1976 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń w Tychach. 1978–1981 górnik, instruktor nowo przyjętych w KWK Ziemowit w Tychach-Lędzinach.

31 VIII–3 IX 1980 współorganizator strajku, członek KS w KWK Ziemowit, delegowany m.in. z Mirosławem Stroczyńskim i Hubertem Żołną do MKS przy KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od 10 I 1981 członek KZ, IX 1980–1981 zakładowy społeczny inspektor pracy.

13 XII 1981 ukrył w domu część książek z siedziby KZ, utworzył bibliotekę. 14 XII 1981 uczestnik wiecu w cechowni KWK Ziemowit. 15–20 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS na poziomie 500 m w KWK Ziemowit, 16/17 XII 1981 w grupie 5 osób przeszedł chodnikami (ok. 12 km) do KWK Piast w celu nawiązania kontaktu ze strajkującymi. 20 XII 1981 wywieziony na powierzchnię ze względu na stan zdrowia; zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, zwolniony z pracy. 21 XII 1981 pobity podczas przesłuchań. 23 XII 1981 pomimo opinii lekarza więziennego o konieczności leczenia szpitalnego tymczasowo aresztowany i osadzony w KM MO w Tychach, w AŚ w Katowicach. 1 II 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata pozbawienia wolności. Osadzony w ZK w Raciborzu, ZK we Wrocławiu. Od IX 1982 miesięczna przerwa w odbywaniu kary z powodu choroby płuc. 8 VI 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983–1985 bez zatrudnienia, udostępnił własne mieszkanie na niedzielne tajne spotkania członków „S”, uczestnik comiesięcznych zebrań u Franciszka Kucza w Lędzinach-Hołdunowie, 1983–1985 wielokrotnie przesłuchiwany, 1984–1985 kilkakrotnie pobity, uczestnik regularnych akcji ulotkowych i malowania haseł (z Andrzejem Kocurkiem).

Od 30 IV 1985 na emigracji w RFN. 1985–1986 bez zatrudnienia, na zasiłku, 1986–1996 technik w zakładzie METZELER w Mannheim, 1996–1998 w wojskowych bazach amerykańskich tamże, od 1998 w Urzędzie Miasta  Mannheim, od 2010 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1982 rozpracowywany przez Wydz. V/V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Eugenia.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Lędziny

Opcje strony

do góry