Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krypel Władysław

Władysław Krypel, ur. 22 IX 1944 w Godowej k. Strzyżowa. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Siemianowicach Śląskich (1961).

1961-1962 górnik w KWK Siemianowice, 1962-1963 tokarz w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, 1964-1967 wiertacz w Geofizyce Kraków, 1967-2008 w Geofizyce Toruń.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w Geofizyce, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, członek ZR.

Po 13 XII 1981 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”), współorganizator pomocy dla internowanych i ich rodzin. 1982-1989 w TKZ, w 1984 współzałożycieli Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Toruniu. 1984-1989 współzałożyciel, autor, organizator druku, drukarz podziemnego pisma zakładowego „Geofon”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1985-1987 współpracownik RKW „S” Regionu Toruńskiego. Od 30 V 1987 w jawnym Komitecie Założycielskim „S” w miejscu pracy. 1987-1989 w składzie opanowanej przez „S” Rady Zakładowej, od 30 XII 1987 w jawnej RKK „S” Regionu Toruńskiego, od IV 1989 członek Prezydium.

W 1989 członek Prezydium KO „S” województwa toruńskiego. 1989-1992 przewodniczący KZ „S”, 1989-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Toruńskiego, członek ZR, 1992-1998 wiceprzewodniczący, 1998-2006 przewodniczący; 1998-2006 delegat na kolejne KZD, członek KK; 1989-1990 współorganizator Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, do 1994 w Radzie Sekcji. 1993-1996 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Toruniu, 2002-2006 członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

26 I 1981 – 26 IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. III A/V KW MO/WUSW w Toruniu/p. V RUSW w Grudziądzu w ramach SO krypt. Kameleon; 26 X 1982 – 25 X 1989 przez Sekcję V KM MO/p. V RUSW/Wydz. V KW MO/WUSW w Toruniu w ramach SOS/SOR krypt. Walet; 21 II 1983 – 28 X 1989 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt Bumerang; 18 I 1984 – 7 III 1989 przez Wydz. III/Inspektorat 2 WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Hydra.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry