Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krystosiak Alina

Alina Krystosiak, ur. 22 II 1933 w Nowym Zawodzie k. Żytomierza (obecnie Ukraina). Ukończyła Pomaturalne Studium Ekonomiczne w Szczecinie (1955).

1952-1964 kierownik sekcji finansowej w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Gryficach, następnie na stanowiskach kierowniczych w księgowości i finansach: w 1965 w Spółdzielni Rzemieślniczej w Mielcu, 1965-1975 i w 1983 w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Szczecinie, 1975-1983 w WSS Społem, 1983-1988 w Estradzie Szczecińskiej. W 1964 radna Miasta Gryfice, 1979-1980 w PZPR. W XII 1970 uczestniczka demonstracji antyrządowych z podpaleniem KW PZPR w Szczecinie. 1978-1980 (wraz z mężem Aleksandrem Krystosiakiem i Marleną Grzesiak) w kontakcie z ROPCiO, kolporterka niezależnych wydawnictw z Gdańska i Krakowa.

W VIII 1980 organizatorka protestu w WSS Społem, od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ w Społem.

Po 13 XII 1981 organizatorka pomocy internowanym i ich rodzinom (dzięki więziom koleżeńskim w WSS Społem zdobywała deficytowe produkty spożywcze), współorganizatorka kolportażu podziemnych wydawnictw w różnych środowiskach (m.in. handlowców, stoczniowców, studentów), akcji ulotkowych i plakatowych. Wielokrotne rewizje w domu; 21 II 1984 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w KW MO w Szczecinie, następnie w AŚ dla Kobiet w Kamieniu Pomorskim, 30 V 1984 przed zakończeniem rozprawy w Sądzie Wojewódzkim zwolniona na mocy amnestii; kilka dni potem zwolniona z pracy.

Od IX 1988 wraz z mężem Aleksandrem na emigracji w USA (bez prawa powrotu do Polski); w Nowym Jorku współorganizatorka zbiórek pieniężnych dla represjonowanych w kraju (m.in. na leczenie pobitego Mirosława Kwiatkowskiego), organizatorka spotkań uchodźców (we współpr. z Instytutem im. J. Piłsudskiego); od 1990 ponownie w Szczecinie.

Do 21 X 1988 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Lama.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry