Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krystosiak Alina

 

Alina Krystosiak, ur. 22 II 1933 w Nowym Zawodzie k. Żytomierza (obecnie Ukraina). Ukończyła Pomaturalne Studium Ekonomiczne w Szczecinie (1955).

1978–1980 w PZPR.

1952–1964 kierownik sekcji finansowej w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Gryficach, 1964 radna z listy zakładowej w MRN w Gryficach, 1965 z-ca gł. księgowego w Spółdzielni Rzemieślniczej w Mielcu, 1965–1975 kierownik działu finansowego w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Szczecinie, 1975–1983 działu rachuby i płac w WSS Społem tamże.

W XII 1970 uczestniczka demonstracji przed gmachem KW PZPR w Szczecinie, współorganizatorka zaplecza dla strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 1978–1980 kopi­stka i kolporterka wydawnictw niezależnych z Gdańska i Krako­wa („Robotnik Wybrzeża”, „Sygnał”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR). W VIII 1980 organizatorka protestu solidarnościowego w WSS Społem.

Od IX 1980 w „S”; IX 1980 – 13 XII 1981 przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.

I 1982 – IX 1988 organizatorka pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom; organizatorka i koordynatorka kolportażu podziemnych wydawnictw („Tygodnik Mazowsze”, „Jedność Stoczniowa”, „Jedność Podziemna”, „BiS”, „CDN”) w środowisku handlowców, stoczniowców, studentów, służby zdrowia i oświaty; współorganizatorka akcji ulotkowych i plakatowych. 1983 z-ca gł. księgowego w PHS w Szczecinie, 30 V 1983 zwolniona. 1983–1988 kierownik działu rachuby i płac w Estradzie Szczecińskiej. 21 II 1984 aresztowana, osadzona w Izbie Zatrzymań KW MO w Szczecinie i AŚ w Kamieniu Pomorskim (przez dwa tygodnie prowadziła głodówkę), 25 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii; 30 V 1983 zwolniona z pracy. Od 1988 na emeryturze. Od IX 1988 w USA. Współorganizatorka zbiórek pieniężnych w Nowym Jorku dla represjonowanych w kraju opozycjonistów, m.in. na lecze­nie pobitego Mirosława Kwiatkowskiego. W 1990 powróciła do Polski.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

29 II 1984 – 3 XI 1988 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR krypt. Lola/Lama.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry