Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krystyna Marcinowska

Krystyna Marcinowska (z d. Muciłowicz), ur. 24 IV 1957 w Legnicy. Ukończyła Liceum Ekonomiczne tamże (1977), absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek politologia (2006).

1977–1982 samodzielna referentka ds. płac i adm. w Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów Piast w Legnicy.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka, przew. Komitetu Założycielskiego, od V 1981 członek KZ, VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy ZR Dolny Śląsk (komisja ds. mieszkaniowych), VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, od VII członek ZR. 1981 uczestniczka prac Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Pracowników Spółdzielni Inwalidów „S” (spotkania we Wrocławiu i Gdańsku).

13 XII 1981 zatrzymana w siedzibie ZOW w Legnicy, przesłuchiwana, 14 XII 1981 zwolniona. I 1982 przeniesiona na stanowisko magazynierki. 1982–1983 pośredniczka w przekazywaniu środków na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, uczestniczka akcji ulotkowych. 1982–1983 kilkakrotnie przesłuchiwana, rewizja mieszkania. 1982–1988 st. referentka ds. socjalnych w Zakładzie Energetycznym w Legnicy. 1988–1989 uczestniczka spotkań opozycji w kościołach Świętej Trójcy i św. Jana Chrzciciela tamże w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, współorganizatorka (m.in. ze Stanisławem Obertańcem, Wojciechem Obremskim i Franciszkiem Ratajczakiem) biura „S” w lokalu parafii Świętej Trójcy, nast. przy ul. Żeglarskiej w Legnicy. 1988–1989 współorganizatorka, od 1989 członek-założycielka Oddziału Wojewódzkiego/Oddziału Związku Sybiraków tamże.

7 IV–VI 1989 współzałożycielka, członek Komitetu Obywatelskiego Środowisk Opozycyjnych Ziemi Legnickiej/KO „S” w Legnicy. VIII 1989–1990 odpowiedzialna za sprawy organizacyjne w Biurze Koordynacyjnym „S” tamże przy Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” Województwa Legnickiego/ZOW w Legnicy ZR Dolny Śląsk, od 1990 specjalista ds. administracji w ZR Zagłębie Miedziowe, od 2006 członek Prezydium ZR. Od 2002 członek Międzyzakładowej Komisji „S” przy ZR: 2002–2014 przew., 2014–2018 sekretarz. 2004–2007 członek Legnickiego Forum Samorządowego.

Odznaczona Medalem Pro Patria Pro Patria Pro Patria, wydawnictwo niezależne działające w Pabianicach w latach 1982–1983, założone przez Henryka Marczaka, prowadzone ze Sławomirem Łuczyńskim. (2021).

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry