Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krywult Tadeusz

Tadeusz Krywult, ur. 25 I 1957 w Kozach k. Bielska-Białej. Ukończył Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bielsku-Białej (1979), mechanik samochodowy.

1972-1984 pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.

Od IX 1980 w „S”.

IV 1982 – XII 1983 współzałożyciel, przewodniczący podziemnej Tymczasowej KZ „S” w FSM, organizator zbierania składek związkowych i wypłaty świadczeń, kolporter regionalnych wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarności Podbeskidzia”, „Obserwatora Wojennego”); od VII 1982 pierwszy redaktor i drukarz pisma Tymczasowej KZ „Informator NSZZ «S» przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych”.

12 XII 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Bielsku-Białej, zwolniony 1 VI 1984 ze względu na stan zdrowia, w VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. Ponownie kolporter, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „SP”, „Solidarnych”. 1984-1987 robotnik w Zakładach Przemysłu Wełnianego Relana w Bielsku-Białej, 1988-1990 w spółce Riva w Rybniku.

1990-1993 pracownik spółki Rembud w Bielsku-Białej, od 1993 operator maszyn w Fabryce Akumulatorów (później spółka Ener-Sys). W IV 2007 współzałożyciel Podbeskidzkiej Grupy Ujawnić prawdę.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Do 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku Białej w ramach KE krypt. Walet.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry