Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krztoń Marian

Marian Krztoń, ur. 25 I 1948 w Rzeszowie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Mechaniczny (1977).

1969–1970 inspektor ds. zakupu maszyn w Wytwórni Sprzętu Gospodarstwa Domowego Zelmer w Rzeszowie, 1970–1986 technolog WSK PZL tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, z-ca przew. Komisji Działowej Głównego Technologa TT; VI – VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego.

Od 1982 członek RKW Rzeszów, organizator kolportażu oraz pomocy internowanym i uwięzionym. 30 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, 11 IX 1982 zwolniony. XI 1982 – III 1983 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Czerwonym Borze. Po powrocie uczestnik działalności podziemnej w zakładzie, kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. W 1986 zmuszony do odejścia z WSK PZL. 1986–2005 własna działalność gospodarcza.

1998–2003 kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. 2005–2006 bez zatrudnienia. 2006 członek rady nadzorczej Wytwórni Filtrów PZL – Sędziszów SA w Sędziszowie Małopolskim, 2006 –2008 prezes, 2009 – 2011 dyr. Departamentu Dróg i Transportu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Od 2011 na emeryturze. Od VII 2013 członek rady nadzorczej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

7 V 1982 – 5 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Łącznik; 26 I 1984 – 22 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Koperta.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry