Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krzycki Edward

Edward Krzycki, ur. 9 IV 1933 we Lwowie. Ukończył Oficerską Szkołę Piechoty we Wrocławiu (1954), LO dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. (1960). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1965), Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie, Wydz. Pedagogiki (1967).

1954-1980 zawodowa służba wojskowa.

1980-1982 radca prawny w Fabryce Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych Kromet – Spomasz w Krośnie Odrzańskim. 1962-1980 w PZPR (skreślony z listy członków). Szykanowany w macierzystej jednostce wojskowej z powodu krytycznej wypowiedzi nt. sytuacji politycznej i gospodarczej PRL na spotkaniu z kandydatem na posła PRL Janem Lembasem w III 1980, odszedł z wojska w stopniu ppłk.

Od 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego w Kromecie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Zielona Góra, członek ZR, następnie (do XI 1981) Prezydium ZR, w Komisji Prawa i Porządku Publicznego, delegat na I KZD. X-XI 1981 wspierał strajkujące załogi zakładów pracy w woj. zielonogórskim w czasie konfliktu w Lubogórze. W 1981 członek Rady Programowej „Informatora ROBS”; współorganizator Klubu Katolików w Krośnie Odrzańskim.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze (w budynku AŚ) i Głogowie, zwolniony 14 VII 1982; 31 XII 1981 rozkazem ministra obrony narodowej Floriana Siwickiego pozbawiony zaocznie stopnia oficerskiego i przywrócony do stopnia szeregowca z powodu „popełnienia czynów świadczących o utracie wymaganych wartości politycznych i moralnych”; zwolniony z pracy (w XII 1981 zwolniono z pracy w jednostce wojskowej jego żonę Krystynę Krzycką); w XII 1982 za noszenie odznaki „S” skazany przez zielonogórskie Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny; 1 XI 1985 na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim ustawił brzozowy krzyż i zawiesił na nim tablicę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, w II 1986 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Krośnie Odrzańskim na karę grzywny. Uczestnik Mszy za Ojczyznę w Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Sulechowie i Zielonej Górze.

W I 1989 współzałożyciel TZR w Zielonej Górze, członek Grupy Informacyjno-Konsultacyjnej TZR, od 11 II 1989 członek Prezydium, wiceprzewodniczący TZR; w 1989 organizator, przewodniczący KO „S” w Krośnie Odrzańskim, organizator KO w okolicznych gminach. Od 1990 właściciel kancelarii adwokackiej w Krośnie Odrzańskim.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Krosno Odrzańskie

Opcje strony

do góry