Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krzysiek Walenty

Walenty Krzysiek, ur. 2 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1949 w Gromadce k. Chojnowa. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechanicznego (1974).

1970–1976 w ZMS, 1972–1981 w PZPR, 1976–1978 w ZSMP.

1974–1978 z-ca kierownika ds. mechanicznych w Odlewni Żeliwa Gromadka w Gromadce, 1978–1990 kierownik działu technologiczno-konstrukcyjnego w Zakładzie Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet w Lubaniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 członek KZ, od I 1981 przew., I–II 1981 podczas strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze na apel MKS w Jeleniej Górze/Połączonego KS Dolny Śląsk organizator i przew. solidarnościowych strajków w zakładzie. V–VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, członek ZR (w komisji ds. przeszeregowań i zatrudnienia), VI–XII 1981 wiceprzew. MKK w Lubaniu.

14 XII 1981 poddany rozmowie profilaktyczno-ostrzegawczej przez SB. 17 XII 1981 po manifestacyjnym włączeniu w zakładzie syreny przesłuchany i po zakończonej pracy internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, 30 IV 1982 zwolniony, w zakładzie skierowany na gorsze stanowisko. V 1982–1989 członek Tajnej MKK w Lubaniu. 31 VIII 1982 współorganizator manifestacji tamże. 1982–1989 współorganizator działalności wydawniczej i kolportażowej pism: „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca” (kolportaż w zakładach Lubania) oraz książek. 9 XI 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 3 XII 1982 zwolniony. 1983 dostarczał do Lubania matryce, 1983–1986 sprowadzał z Wrocławia (kontakt z Andrzejem Zarachem i Tomaszem Wójcikiem) podziemne pisma i książki. 1984–1986 przew. Rady Pracowniczej w ZEHS. 1983–1989 działacz, współorganizator spotkań w ramach Lubańskiej Sekcji Ogólnospołecznej KIK w Jeleniej Górze.

1989–1992 członek KO „S” w Lubaniu/Lubańskiego Klubu Obywatelskiego. 1989–1991 w „S”, 1989–1990 przew. KZ, 1989–1995 wiceprzew. MKK tamże, 1989–1995 delegat na WZD Regionu Jeleniogórskiego. 1990–1995 kierownik ds. mechanicznych w Zielonogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych Zakład Przeróbki w Jędrzychowicach, 1995–1999 inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miasta w Zgorzelcu, 1999–2004 dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Starostwa Powiatowego w Lubaniu, 2005–2014 spawacz w Kopex-Famago Sp. z o.o. w Zgorzelcu, 2014–2015 specjalista ds. spawalnictwa w ZEHS; od 2015 na emeryturze. Od 2007 członek PTTK Pogórze Izerskie.

Do 20 VI 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubaniu w ramach KE krypt. Działacz.

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry