Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krzysiek Walenty

Walenty Krzysiek, ur. 2 II 1949 w Gromadce k. Chojnowa. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechanicznego (1974).

1970–1976 w ZMS, 1972–1981 w PZPR, 1976–1978 w ZSMP.

1974–1978 z-ca kierownika ds. mechanicznych w Odlewni Żeliwa Gromadka w Gromadce, 1978–1990 kierownik działu technologiczno-konstrukcyjnego w Zakładzie Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet w Lubaniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 członek KZ, od I 1981 przew., I–II 1981 podczas strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze na apel MKS w Jeleniej Górze/Połączonego KS Dolny Śląsk organizator i przew. solidarnościowych strajków w zakładzie. V–VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, członek ZR (w komisji ds. przeszeregowań i zatrudnienia), VI–XII 1981 wiceprzew. MKK w Lubaniu.

14 XII 1981 poddany rozmowie profilaktyczno-ostrzegawczej przez SB. 17 XII 1981 po manifestacyjnym włączeniu w zakładzie syreny przesłuchany i po zakończonej pracy internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, 30 IV 1982 zwolniony, w zakładzie skierowany na gorsze stanowisko. V 1982–1989 członek Tajnej MKK w Lubaniu. 31 VIII 1982 współorganizator manifestacji tamże. 1982–1989 współorganizator działalności wydawniczej i kolportażowej pism: „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca” (kolportaż w zakładach Lubania) oraz książek. 9 XI 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 3 XII 1982 zwolniony. 1983 dostarczał do Lubania matryce, 1983–1986 sprowadzał z Wrocławia (kontakt z Andrzejem Zarachem i Tomaszem Wójcikiem) podziemne pisma i książki. 1984–1986 przew. Rady Pracowniczej w ZEHS. 1983–1989 działacz, współorganizator spotkań w ramach Lubańskiej Sekcji Ogólnospołecznej KIK w Jeleniej Górze.

1989–1992 członek KO „S” w Lubaniu/Lubańskiego Klubu Obywatelskiego. 1989–1991 w „S”, 1989–1990 przew. KZ, 1989–1995 wiceprzew. MKK tamże, 1989–1995 delegat na WZD Regionu Jeleniogórskiego. 1990–1995 kierownik ds. mechanicznych w Zielonogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych Zakład Przeróbki w Jędrzychowicach, 1995–1999 inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miasta w Zgorzelcu, 1999–2004 dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Starostwa Powiatowego w Lubaniu, 2005–2014 spawacz w Kopex-Famago Sp. z o.o. w Zgorzelcu, 2014–2015 specjalista ds. spawalnictwa w ZEHS; od 2015 na emeryturze. Od 2007 członek PTTK Pogórze Izerskie.

Do 20 VI 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubaniu w ramach KE krypt. Działacz.

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra, Lubań, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry