Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krzysztofiak Krzysztof Maciej

Krzysztofiak Krzysztof Maciej, ur. 2 VI 1958 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyczno-Fizycznego (1982), Wydz. Historyczno-Filozoficznego (1987).

1965–1972 w ZHP.

Od 22 IX 1980 w NZS, IX 1980–1981 członek pierwszej Komisji Uczelnianej NZS UJ, 1980–1989 organizator i koordynator działalności kolportażowej (wydawnictw: Krakowska Oficyna Studentów, NOW-a, Wydawnictwo Głos).

4 I 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. 9 III 1982 aresztowany za śpiewanie piosenek o treści antykomunistycznej w trakcie osadzenia. 9 III 1982 zarzuty w tzw. procesie śpiewaków, 22 IX 1982 zwolniony, 7 X 1982 uniewinniony przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie.

1983–1989 organizator działalności wydawniczej i transportu, współpraca z wydawnictwami podziemnymi: Oficyna Literacka, Wydawnictwo X, Niezależna Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Wydawnicza (NOW-a), CDN, Przedświt (z Piotrem Szwajcerem i Zdzisławem Jurkowskim).

1990–1993 dyr. Oficyny Literackiej sp. cywilnej, 1994 z-ca kierownika Księgarni Naukowej Elefant, 1995–1998 kierownik ds. projektów NBS Public Relations Sp. o.o., 1999–2006 prezes Zarządu Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o., spółki zarządzającej krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną/Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. Od 2006 prezes Zarządu Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. 2007–2011 prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; 2012 wiceprezes KPT.

1999–18 III 2001 członek SKL, od 24 I 2001 PO.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

VII 1987–XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Dawid.

Tomasz Kalita, Monika Komaniecka-Łyp

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry