Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krzysztoporski Wiktor

Wiktor Krzysztoporski, ur. 31 I 1951 w Suwałkach. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Humanistyczny (1975).

1975-1977 asystent w Instytucie Filologii Rosyjskiej UG; zwolniony za podpisanie listu ws. uwięzionych z Ursusa, Radomia oraz działaczy KOR. Od 1977 w kontakcie z ROPCiO, zaangażowany w powielanie niezależnego pisma „Głos”, kolporter niezależnych wydawnictw do Suwałk; wielokrotne zatrzymywany na 48 godz. Od 1978 działacz środowisk opozycyjnych w Warszawie. 1978-1981 udostępniał swoje mieszkanie na punkt kolportażowy, głównie wydawnictwom NOWa, Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. i in., drukarz i autor „Głosu”; nadal kolporter niezależnej prasy i wydawnictw do Suwałk (za pośrednictwem Jerzego Fiećki). 1979-1980 dwukrotnie karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń pod pretekstem pospolitych wykroczeń.

III-IV 1981 drukarz pism ROPCiO.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; 14 XII 1981 drukarz ulotki z „Wroną” nawiązującą stylistyką do godła III Rzeszy, rozlepianej w warszawskich autobusach; 17 XII 1981 – 1984 współwydawca pisma „Wiadomości” (podziemnej edycji „Wiadomości Dnia”); VIII 1982 – 1984 drukarz i autor podziemnej edycji pisma „Głos”, drukarz podziemnych publikacji książkowych. 7 XII 1982 aresztowany, przetrzymywany w KS MO w Pałacu Mostowskich, następnie w AŚ Warszawa-Mokotów, 9 V 1983 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu, 10 V 1983 zwolniony po uchyleniu wyroku przez SN Izba Karna, sprawa umorzona na mocy amnestii. 1984-1989 założyciel podziemnego wydawnictwa Avia, wydawca głównie książek (kilkanaście pozycji w nakł. 3-4 tys. egz.) drukowanych nielegalnie w państwowych drukarniach; utrzymywał się ze sprzedaży wydawnictw. 1986-1987 dodatkowo drukarz w Niezależnej Agencji Informacyjnej NAI; 1988-1989 wydawca publikacji dla podziemnego wydawnictwa PETIT – SW Trójmiasto.

Od 1989 prowadził własną działalność wydawniczą; od 1996 specjalista typografii artystycznej. Od 2007 członek ZPAP.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1978-1979 rozpracowywany przez Wydz. III-2 KS MO w ramach SOS krypt. Graf; 1980-1986 przez Wydz. III KS MO/SUSW w ramach KE krypt. Offset/Wiktor.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry