Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krzywonos Stanisław

Stanisław Krzywonos, ur. 2 IX 1944 w Soninie k. Łańcuta. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Rzeszowie (1964).

1964-1983 pracownik WSK PZL Rzeszów, od 1983 na rencie. 1979-1986 kolporter niezależnego „Krzyża Nowohuckiego”.

Od IX 1980 w „S”. W 1980 współorganizator struktur „S” RI w regionie rzeszowskim; 5 I – 19 II 1981 uczestnik strajku rzeszowsko-ustrzyckiego. Od późnej wiosny 1981 członek powstałej w X 1981 Tymczasowej Samorządowej Rady Przedsiębiorstwa (współzałożyciela Sieci Wiodących Zakładów).

Po 13 XII 1981 w kontakcie z organizatorami regionalnej Terenowej Komisji Wykonawczej w Rzeszowie (m.in. ze Zbigniewem Sieczkosiem), łącznik między podziemnymi strukturami „S” i „S” RI w regionie rzeszowskim. W I 1982 współorganizator podziemnych struktur „S” w Łańcucie i Soninie. Od III 1982 drukarz i kolporter podziemnych czasopism rzeszowskich, m.in. „Informacji Wojennych”, „Ojczyzny i Viktorii”, także kolporter (wraz z żoną Marią Krzywonos) innych czasopism: „Solidarność Trwa”, „Łącznik”, „Obrona”, „Wiadomości Wojenne”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Solidarność Walcząca”, plakatów, ulotek i in. materiałów. Od 1983, mimo negatywnej kampanii lokalnych władz, sołtys Soniny, którym jest do dzisiaj. 1983-1989 działacz Ośrodka Duszpasterstwa Rolników w Soninie; w VIII 1983 współtwórca Bractwa Trzeźwości tamże. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany przez SB, przesłuchiwany, zastraszany, rewizje w domu, skazywany przed Kolegia ds. Wykroczeń na kary grzywny, wzywany na rozmowy ostrzegawcze.

IV-VI 1989 członek Komisji Wyborczej Rzeszowskiego KO.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry