Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuberna Ewa

Ewa Kuberna, ur. 13 XI 1953 w Jaworze. Ukończyła LO im. Księcia Bolka I tamże (1972).

1979-1983, 1991-1994 pracownik Huty Stalowa Wola.

Od IX 1980 w „S”; sekretarka KZ w HSW.

13-14 XII 1981 w grupie osób organizujących protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego; 15 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Nisku, następnie w Gołdapi, w VII 1982 zwolniona. XI 1982 – 1987 współzałożycielka, członek TKZ „S” HSW. 22 XI 1982 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Nisku, w I 1983 skazana wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Rzeszowie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata; 1983-1991 pracownik, animatorka Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy kościele MB Królowej Polski w Stalowej Woli. W VI 1985 ponownie aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Nisku, następnie w Rzeszowie, AŚ Warszawa-Mokotów, w X 1985 zwolniona na skutek interwencji Episkopatu Polski, w I 1986 skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą w Rozwadowie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4. Wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana. Od 1986 kierowała Komisją Interwencji i Praworządności „S” w Regionie Ziemia Sandomierska. Od 1987 współpracownik jawnego Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW. W III 1988 współzałożycielka (z Jarosławem Potaszem), redaktorka i autorka pisma „SMiS. Stalowowolski Miesięcznik Solidarności Gazeta Ruchu”. W VIII 1988 w czasie strajku w HSW kierowała Sztabem Wspierającym KS, znajdującym się w domu katechetycznym przy kościele MB Królowej Polski w Stalowej Woli.

1991-1999 redaktor „Informatora” KZ „S” w HSW, „Gazety Solidarności”. Od 1993 członek warszawskiego oddziału SDP. 1990-1993 prezes Towarzystwa Dobroczynnego w Stalowej Woli. Od 1996 inspektor ubezpieczeniowy. W 2000 współorganizatorka niezależnego od oficjalnych struktur związkowych i władz lokalnych spotkania z okazji XX-lecia „S” w Stalowej Woli, w 2005 w komitecie organizacyjnym Komisji Zakładowej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” HSW SA obchodów XXV lecia „S”. 2008-2010 Pełnomocnik ''Encyklopedii Solidarności'' na Region Ziemia Sandomierska „S”.

Autorka ''Kalendarium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW'' wyd. przez KZ „S” HSW SA (1999), redaktorka pracy zbiorowej ''Solidarność z Kościołem. Stalowa Wola 1980-1991'' (2003), w 2009 kuratorka, współautorka scenariusza wystawy plenerowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ''Opowiemy ci o tych wypadkach. Solidarność 1980-1989 w Stalowej Woli''.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), wyróżniona odznaką Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

Od V 1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SO krypt. Hutnik; następnie przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Grupa; 8 IX 1987 – 20 XII 1989 w ramach SOR krypt. Zmora.

 

Adam Borowski|Marcin Bukała

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry