Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubiak Czesław

Czesław Kubiak, ur. 14 VI 1956 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących tamże (1975).

1968-1983 uczeń, grawer, ustawiacz maszyn, zaopatrzeniowiec w Zakładach Mechaniczno-Elektrycznych Dolmel we Wrocławiu, 1983-1996 zaopatrzeniowiec w PGR Gniechowice.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w Dolmelu, przewodniczący Wydz. Administracyjnego.

12/13 XII 1981 zatrzymany, do 24 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 1 X 1982 w Grodkowie, zwolniony 1 XII 1982. Członek RKS do aresztowania jego przywódców. Kolporter ulotek i czasopism podziemnych na terenie zakładu. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., w 1984 poddany rewizji.

Od 1996 sprzedawca części zamiennych w Auto-Truck Centrum Mirosławice.

Iwona Demczyszak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry