Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubiak Jacek Rafał

Jacek Rafał Kubiak, ur. 5 V 1957 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologiczny (1979).

1977-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, współzałożyciel SKS w Poznaniu, współorganizator działalności wydawniczej, autor, redaktor, drukarz ulotek i wydawnictw SKS, współautor i współwydawca opracowania ''Uwagi o sytuacji szkolnictwa wyższego'', organizator sprzętu i materiałów poligraficznych oraz zbiórek pieniędzy dla represjonowanych i ich rodzin. W 1977 uczestnik protestu przeciwko usunięciu Stanisława Barańczaka z UAM, zaangażowany w zbieranie podpisów pod petycją w jego obronie. 1978-1979 współorganizator wykładów TKN w Poznaniu, uczestnik tzw. akcji stolikowych (rozpowszechnianie prasy opozycyjnej na UAM). 1978-1980 współzałożyciel biblioteki niezależnych wydawnictw SKS, kolporter ulotek, książek, m.in. NOWej, niezależnej prasy, m.in. pisma „Robotnik”. 1979-1980 wielokrotnie zatrzymywany. W IV 1980 współorganizator mszy w kościele oo. dominikanów ku czci ofiar Katynia.

We IX 1980 uczestnik powołania MKZ Wielkopolska (pierwsza siedziba MKZ znajdowała się w jego mieszkaniu); od 1981 w „S”. Współzałożyciel, następnie przewodniczący KZ NZS na UAM, podczas strajku w II 1981 przewodniczący KS na UAM.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (w IV 1982 uczestnik 7-dniowej głodówki w solidarności z protestującymi przywódcami „S” internowanymi w Ośr. Odosobnienia w Białołęce), VIII-XI 1982 hospitalizowany w Poznaniu, następnie w Ośr. Odosobnienia w Kwidzynie, zwolniony w XII 1982. 1983-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny UAM. Do 1985 działacz podziemnej KZ na UAM, redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Wojenny”, 1983-1984 autor i redaktor pisma „Veto”, 1984-1985 „Czas”. 1983-1984 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. 1986-1987 stypendysta Historische Kommission w Berlinie, 1987-1988 stypendysta Romana Brandstaettera w Wiedniu (laureat nagrody im. Herdera). 1988-1992 korespondent wiedeńskiego tygodnika „Profil” w Polsce.

W 1989 członek poznańskiego KO „S”, prowadził studio wyborcze „S” w lokalnej telewizji. 1990-1991 redaktor naczelny TVP Poznań, 1991-1993 współpracownik „Gazety Wyborczej”, od 1993 prezes Telenowa Sp. z o.o., producent, realizator telewizyjny. 1989-1994 członek władz SDP.

Autor kilkudziesięciu filmów telewizyjnych z historii i sztuki, m.in. ''Obóz'' (z Markiem Nowakowskim, 3. nagroda na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie w 1991), ''Jasnowłosa prowincja'' (z Klausem Salge, Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w 2010).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2002), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 19 IX 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Walet; od 6 II 1978 w ramach SOR krypt. Nonet; 21 XI 1980 – 19 II 1986 przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Walet.

 

Cyryla Staszewska|Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry