Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubiak Julian

Julian Kubiak, ur. 4 I 1937 w Żabikowie, zm. 3 VII 1995 w Obornikach. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1958).

XII 1956–1957 współorganizator (m.in z o. Czesławem Białkiem), członek Studenckiego Komitetu Pomocy dla Więźniów Politycznych, członek Komitetu Organizacyjnego Zrzeszenia Studentów Katolików przy WSR.

1958–1960 stażysta/kierownik placu w Rejonie Przemysłu Drzewnego (tartaki: Gołańcz, Gądki), 1960–1961 mistrz w Poznańskich Zakładach Materiałów Izolacyjnych, 1962–1995 stażysta, st. inżynier, specjalista-rewident, kierownik/z-ca kierownika działu w Obornickich Fabrykach Mebli/Wielkopolskich Fabrykach Mebli i Wyposażenia Wnętrz w Obornikach.

Od 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego „S”, od 13 XII 1980 przew. KZ, 1980–1981 członek Gminnego/Terenowego Komitetu Koordynacyjnego „S” w Obornikach, 1981 członek Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Meblarskiego „S”, 1981 delegat na I WZD, członek ZR Wielkopolska, IX/X delegat na I KZD w Gdańsku, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej „S”.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 6 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter prasy podziemnej (m.in. „Obserwatora Wielkopolskiego”). Od 1982 współorganizator prelekcji przy kościele św. Józefa w Obornikach (we współpracy z Leonardem Szymańskim z KIK w Poznaniu i Błażejem Stasiakiem), 1984–1990 współorganizator, nast. członek KIK w Obornikach, od 1985 współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej tamże, okresowo (w czasie kolęd) prowadzący przy parafii zajęcia dla młodzieży nt. społeczne. 1985–1990 członek Rady Pracowniczej WFMiWW.

1986–1988 słuchacz Studium Wyższej Społecznej Katechezy Pracujących (przy Towarzystwie Chrystusowym w Poznaniu), uczestnik Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie.

1989 członek KO „S” w Poznaniu, 1989–1990 KO Ziemi Obornickiej, 1990–1994 radny/ burmistrz miasta Oborniki. 1991–1995 członek Partii Chrześcijańskich Demokratów.

1957–1960 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia/Sprawy Agenturalno-Grupowej krypt. Fanatycy; 1980–1988 przez Wydz. IIIA/V KW MO w Poznaniu/RUSW w Obornikach w ramach SOS krypt. Maska.

 

Przemysław Zwiernik

Oborniki, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry