Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubiak Mariusz

Mariusz Kubiak, ur. 11 V 1953 w Toruniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1977).

1977-1983 specjalista w dziale Głównego Mechanika w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynierii Miejskiej Inżynieria w Ostrowie Wlkp.

Od jesieni 1980 w „S”; przewodniczący TKZ, następnie przewodniczący KZ w PBIM Inżynieria, członek

Miejskiej Komisji Porozumiewawczej w Ostrowie Wlkp., członek Zespołu Koordynacyjnego Sekcji Budownictwa KK „S”; w 1981 przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej; obserwator I KZD.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., zwolniony 22 XII 1981. Po wyjściu kolporter prasy podziemnej; 1982-1989 współorganizator wykładów z Katolickiej Nauki Społecznej w Ostrowie; w 1984 autor petycji do rządu PRL w sprawie ujawnienia okoliczności śmierci i ukarania zabójców ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki. 1983-1984 kierownik sklepu Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych Inco-Veritas w Ostrowie Wlkp., 1984-1985 pracownik fizyczny przy budowie kościoła św. Pawła oraz przy budowie kościoła parafialnego św. Stanisława w Ostrowie Wlkp., 1985-1990 właściciel warsztatu rzemieślniczego Tokarstwo w drewnie.

W II 1989 członek Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Ostrowie Wlkp, następnie MKK. W 1989 członek Ostrowskiego Klubu Katolików przy kościele św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. W 1990 współzałożyciel struktur PC w województwie kaliskim; 1992-1993 członek Zarządu Regionalnego ZChN w województwie kaliskim; 1993-1996 działacz Ruchu Chrześcijańsko-Narodowego. 1990-1991 organizator i pierwszy kierownik Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. (desygnowany przez PC); w 1991 wojewoda kaliski. 1992-2003 specjalista w SKOK im. Ks. A. Szamarzewskiego w Ostrowie; od 2003 specjalista kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura Poznań. 1979-1980 działacz Duszpasterstwa Rodzin przy kościele św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.; od 1995 członek Diecezjalnego Zespołu Inicjatywnego Akcji Katolickiej w Kaliszu przy parafii św. Pawła w Ostrowie Wlkp.; obecnie członek Akcji Katolickiej. W 1998 ukończył podyplomowe studia zarządzania finansami na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu.

14 IV 1983 – 25 IX 1989 rozpracowywany przez p. V KM MO/RUSW w Ostrowie Wlkp w ramach KE krypt. Dzbanek.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry