Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubiak Zbigniew

Zbigniew Kubiak, ur. 2 II 1938 w Łodzi. Ukończył Technikum Chemiczne nr 1 w Łodzi (1964).

1965-1970 zatrudniony w Zakładach Przemysłu Chemicznego Anilana, 1970-1974 w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Władysława Reymonta, 1974-1979 w Łódzkich Zakładach Farmaceutycznych Polfa, 1979-1982 w Łódzkiej Fabryce Kosmetyków Pollena-Ewa. 1980-1983 członek KPN.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 członek KZ w ŁFK Pollena-Ewa; w 1981 członek Komisji Interwencji ZR Ziemia Łódzka; od 29 IV 1981 przewodniczący Łódzkiego KOWzP; współzałożyciel, wydawca niezależnego pisma „Obrona. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Komitetu Regionalnego”.

12 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu, 31 III 1981 zwolniony. 1982-1986 właściciel sklepu spożywczego. Od 1984 członek Komisji Interwencji i Praworządności; organizator pomocy prawnej dla represjonowanych, redaktor komunikatów o represjach w regionie.

1989-1991 członek Komisji ds. Przywracania do Pracy Osób Represjonowanych; 1989-1992 przewodniczący Komisji Interwencji przy Regionalnym KO Ziemi Łódzkiej. 1986-1996 na rencie, od 1996 na emeryturze.

7 VIII 1981 – 7 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR; 13 VII 1982 – 12 III 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE krypt. Działacz.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry