Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubic Marian

Marian Kubic, ur. 1 VII 1948 w Pcimiu k. Myślenic. Ukończył ZSZ w Myślenicach (1965).

1965-1967 pracownik Przedsiębiorstwa Instalacyjnego w Krakowie, w 1967 Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Krakowie, 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa, 1970-1975 pracownik Zakładów Mechanicznych Bumar w Łabędach, 1975-1993 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach.

29-30 VIII uczestnik strajku w FSM w Tychach; od IX 1980 w „S”.

14 XII 1981 uczestnik strajku w FSM; 31 VIII 1982 współorganizator manifestacji w Tychach; 1983-1989 działacz Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Tychach; uczestnik sieci kolportażu kierowanej przez Grzegorza Wacławika, kurier między Warszawą a Tychami, kolporter na terenie FSM, ZREMB, KWK Ziemowit i wśród personelu Szpitala Wojewódzkiego w Tychach (m.in. „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, przedruków paryskiej „Kultury”, pisma MKK „Solidarność Dziś i Jutro”); organizator akcji ulotkowych i zbierania składek związkowych. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Marii Magdaleny w Tychach. 23 IV 1986 zatrzymany na 24 godz. We IX 1988 współzałożyciel Tymczasowej KZ „S” w FSM, II 1989 – VII 1990 przewodniczący Tymczasowej KZ, następnie KZ. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie; 1989-1990 członek RKW.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1990-1994 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „S”, członek ZR; 1993-1996 kierownik ds. administracji w ZR W 1990 współzałożyciel PC, do 1998 wiceprzewodniczący Koła w Tychach. 1990-1994 radny Miasta Tychy z listy KO, 1994-1998 Tyskiej Prawicy, 1998-2002 Porozumienia Tyskiej Prawicy, 1990-1998 wiceprzewodniczący Rady Miasta. Od 1996 agent ubezpieczeniowy.

1985-1988 rozpracowywany przez Wydz. V-2 WUSW w Katowicach w ramach SOS krypt. Komisja; 1988-1989 przez p. V-1 RUSW w Tychach w ramach SOR krypt. Antyk.

Katarzyna Drogoń-Lepich

Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry