Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubicka-Drwiega Helena

Helena Kubicka-Drwiega, ur. 15 XI 1945 w Grodzonowicach k. Skalbmierza. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Miechowie (1967) i Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie (1970).

1963-1964 kasjerka na poczcie w Szczecinie; 1964-1969 referent w Zakładzie Energetycznym; w 1969 pracownik Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego; 1969-1974 księgowa w Przedsiębiorstwie Malmor (usługi dla stoczni); 1974-1984 specjalista ds. socjalnych, następnie ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie. 17-22 XII 1970 uczestniczka strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, współorganizatorka zaopatrzenia strajkujących w żywność.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w ZG; od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZG.

Po 13 XII 1981 działaczka (z mężem Krzysztofem Kubickim) podziemnej regionalnej struktury opozycyjnej (później Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie z Władysławem Dziczkiem, Longinem Komołowskim, Andrzejem Milczanowskim, Janem Otto, Janem Tarnowskim, Stanisławem Wądołowskim); udzielała pomocy represjonowanym i ich rodzinom (systematyczne odwiedziny, przygotowanie i dostarczanie paczek żywnościowych, zbieranie pieniędzy na pomoc prawną); 1983-1986 współorganizatorka spotkań działaczy opozycji (m.in. w jej mieszkaniu); współpracowniczka i organizatorka spotkań W. Dziczka i A. Milczanowskiego w sprawach wydawniczych, kolporterka podziemnego pisma „Grot”; zbierała składki związkowe od stoczniowców na osiedlu Pomorzany; wielokrotnie przesłuchiwana i poddawana rewizjom. 1984-1986 pracownik administracji w Zakładzie Chemii Nieorganicznej na Politechnice Szczecińskiej.

Od 1987 na emigracji w Szwecji; organizatorka pomocy charytatywnej na rzecz rodzin wielodzietnych na Podkarpaciu i ziemi lubuskiej.

1984-1986 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Pirania.

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry