Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubicki Janusz

Janusz Kubicki, ur. 7 XI 1953 w Stalowej Woli.  Zm. 24 IX 2019 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1976).

1972–1987 mistrz/kowal w Zakładzie Kuźnia Matrycowa HSW.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego i KZ w zakładzie.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych i represjonowanych; w VI 1982 odwołany ze stanowiska mistrza za domaganie się zwołania zebrania załogi z udziałem dyrekcji i komisarza wojskowego HSW, zdegradowany do etatu kowala. Od 1983 drukarz i kolporter „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”; 1985–1987 członek TKZ „S” w HSW. 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii MBKP w Stalowej Woli, Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej tamże; współorganizator niezależnych obozów dla dzieci i młodzieży; 1985 zaangażowany w odsłonięcie tablicy pamiątkowej ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki w kościele MBKP w Stalowej Woli; 1985–1987 członek Rady Pracowniczej HSW.

1987–1997 własna działalność gospodarcza. W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO w Stalowej Woli; 1989–1992 członek Regionalnego KO w Stalowej Woli; członek-założyciel Koła PC w Stalowej Woli, IV – VII 1991 przew. Koła, wiceprzew. Zarządu Wojewódzkiego PC. 1997–2006 pracownik HSW, nast. na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

1985–1988 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach KE krypt. Janusz/SOR krypt. Grupa.

 

Jerzy Kopeczek

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry