Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubis Paweł

Paweł Kubis, ur. 19 I 1952 w Kaliszu. 1965-1971 uczeń Technikum Wodnych Melioracji w Poznaniu.

1971-1972 inspektor w Powiatowym Inspektoracie Wodnych Melioracji w Kaliszu, 1972-1974 służba wojskowa, 1974-1982 instruktor ds. melioracji w Urzędzie Gminy w Cekowie.

Jesienią 1980 współorganizator NSZZ RI „S” w gminie Ceków, przewodniczący Zarządu Gminnego; działał na rzecz zjednoczenia organizacji chłopskich związanych z „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., następnie Głogowie, zwolniony 29 IV 1982. Po uwolnieniu działacz tajnych struktur „S” RI (m.in. współpraca z Leonardem Duszeńko, Franciszkiem Lipowskim, Mieczysławem Walczykiewiczem, Lechosławem Żabierkiem i Marianem Czarnojańczykiem), kolporter wydawnictw podziemnych. Organizator pomocy dla represjonowanych, współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Kaliszu; uczestnik Mszy za Ojczyznę w kościele oo. jezuitów. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. 1982-1989 konstruktor urządzeń wałowych w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Kaliszu (zwolniony z powodu reorganizacji firmy).

Od 1989 dyspozytor w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, członek „S”, sekretarz KZ, następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

22 I 1988 – 27 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Meliorant.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry