Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubisiak Wiktor

Wiktor Kubisiak, ur. 1 X 1950 w Golicach k. Zgierza.

Od 1968 pracownik Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w PZF Polfa.

14 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w PZF Polfa, kolporter ulotek; 1982-1987 współorganizator podziemnej struktury Wolna Solidarność w Pabianicach; drukarz (wraz z Jerzym Herbrychem) podziemnego pisma „Wolna Solidarność”; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym w regionie łódzkim; od 1983 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii o.o. jezuitów w Łodzi, 1983-1988 kolporter podziemnych „Zeszytów Myśli Chrześcijańskiej”; 1984-1987 współpracownik TKZ „S” Polfy w Pabianicach; od 1987 drukarz (wraz z J. Herbrychem) podziemnego pisma „Remedium – Wolna Solidarność”; kolporter na Pabianice wydawnictw podziemnych: „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Ziemmii Łódzkiej”, „Solidarność Walcząca”.

W 1993 ukończył Instytut Teologiczny w Łodzi. Od 1997 członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej przy parafii NMP Różańcowej w Pabianicach. 1997-2007 przewodniczący Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej w Pabianicach. 1998-2000 wiceprzewodniczący Rady Miasta Pabianic, 1998-2002 radny z listy Porozumienie Prawicy w Pabianicach.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry