Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubisiowski Edward Antoni

Kubisiowski Edward Antoni, ur. 3 II 1944 w Krakowie, zm. 10 XI 2011 tamże. Ukończył ZSZ tamże (1962).

1963–1967 brygadzista w ZBM Kraków, 1967–1971 KPBIMB Kraków, 1971–1983 malarz-dekarz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Śródmieście tamże.

Od IX 1980 w „S”, przew. KZ w PGM Śródmieście, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. Od VII 1981 członek ZR Małopolska (w Sekcji Warunków Życia, VIII 1981 w składzie zespołu do prowadzenia rozmów z ministrem handlu wewnętrznego i usług Zygmuntem Łakomcem ws. braku art. żywnościowych na rynku), członek Komisji ds. Wyżywienia i Zaopatrzenia mieszkańców Krakowa przy ZR Małopolska.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w tworzenie RKW Małopolska, kolporter podziemnych pism (m.in. „Biuletynu Małopolskiego”), na potrzeby konspiracji pod ps. Antek. 25 I 1982 zatrzymany, 27 I 1982 aresztowany (z Grzegorzem Jakubowskim, Adamem Kramarczykiem i Tadeuszem Świdzińskim), osadzony w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie, 14 IV 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę 3 lat pozbawienia wolności (od 28 VI 1982 przerwa w jej odbywaniu z powodów zdrowotnych), 15 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1982 zwolniony z pracy, 1982–1983 prace dorywcze. Od 1983 na rencie. Zaangażowany w pomoc dla rodzin internowanych i aresztowanych (kolonie dla dzieci).

1989–1992 przew. KZ w PGM Kraków-Śródmieście, 1990–1992 członek ZR Małopolska „S”, 1990–1996 kierownik administracji ZRM „S” i kierownik budynku, 1995–1998 członek KZ Pracowników ZRM. Od 2009 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

26 I–7 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1/Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Niespokojni.

Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry