Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kucharski Stanisław

Stanisław Kucharski, ur. 11 II 1944 w Chełmcach k. Kalisza. Ukończył ZSZ nr 1 w Kaliszu (1962).

1962-1966 tokarz w Fabryce Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali Kalimet w Kaliszu, 1963-1965 zasadnicza służba wojskowa, 1966-2004 w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu.

We IX 1980 uczestnik strajku w Runoteksie; od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej Działu Głównego Mechanika i Elektryka, w VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa; w 1981 związany z pismem KZ „S” FWR Runotex „Informacja”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S” w Runoteksie, z Andrzejem Mariańskim i Stanisławem Wiśniewskim przekazał komisarzowi wojskowemu poręczenie za internowanych pracowników zakładu; współorganizator druku, kolporter ulotek oraz pism podziemnych, m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia” i „Magazynu Polski Walczącej” (współpraca m.in. z Andrzejem Orczykowskim, Marianem Szarzałą, Wojciechem Rowickim, Lucyną Cieślak z Runoteksu oraz działaczami Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Płd. Bogusławem Śliwą i Andrzejem Wojkowskim); współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele oo. Jezuitów, zbierał informacje o represjonowanych oraz składki wśród załogi Runoteksu w ramach tzw. banku „S”; m.in. na pokrycie zasądzanych grzywien (we współpracy m.in. ze Stanisławem Wojcieszakiem, Krzysztofem Tańczykiem i Stanisławem Kordelasem) oraz na działalność Komitetu, pieniądze ze zbiórki przekazywał też na Msze za Ojczyznę do kościoła oo. Jezuitów. 1 V 1983 zamówił w kościele św. Józefa mszę św. w imieniu zakładów przemysłu lekkiego (Runoteksu, Kalimetu, Wistilu, Polo). 23 XII 1981 z Władysławem Urbasiem dostarczał paczki przygotowane przez ks. Stanisława Piotrowskiego z parafii św. Mikołaja rodzinom osób internowanych (Andrzeja Gajewskiego, Zdzisława Małeckiego i Andrzeja Orczykowskiego). 1 V 1983 uczestnik niezależnego pochodu. Uczestnik szkolenia dot. drukowania ulotek, zorganizowanego przez Bogusława Śliwę (w mieszkaniu Andrzeja Orczykowskiego). W 1983 koordynator grupy kolportażowej tworzonej przez pracowników Runoteksu (m.in. Zdzisława Wielgosza, Waldemara Wierusza, Wojciecha Rzeźnickiego; kontakt z Lucyną Prylińską i Marią Jaśkiewicz ze struktur kaliskich). Kilkakrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu.

Od 1989 ponownie członek Komisji Wydziałowej „S” w Runoteksie, od 1990 KZ; 1998-2004 przewodniczący KZ, 1990-2004 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska Płd., członek Sekcji Przemysłu Lekkiego. Od 2004 na emeryturze.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry