Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kucharski Jerzy Zbyszko

Jerzy Zbyszko Kucharski, ur. 30 IX 1948 w Płocku. Absolwent Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, Wydz. Inżynierii Lądowej (1974).

1969–1970 kontroler aparatury pomiarowej w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, 1974–1975 st. referent zaopatrzenia w Płockim Przedsiębiorstwie Budownictwa Uprzemysłowionego, 1975–1983 st. inspektor techn. w NBP Oddziale Wojewódzkim w Płocku.

25 VI 1976 uczestnik protestów przeciwko podwyżkom cen przed gmachem KW PZPR i Fabryką Maszyn Żniwnych w Płocku.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ, I i XII 1981 delegat na WZD Regionu Płockiego. 23–25 XI 1981 delegat na I Zjazd „S” Bankowców w Gdańsku, członek Komisji Socjalnej Krajowej Sekcji Bankowców. 1980–1981 kolporter niezależnych pism i książek m.in. w Płocku, Gostyninie, Kutnie, Sierpcu, Łęczycy.

16 XII zatrzymany w zakładzie, nast. aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Płocku, 20 XII internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, III/IV 1982 uczestnik głodówki, współorganizator akcji protestacyjnych i okolicznościowych (np. 13 i 16 dnia mies.), 12 VIII 1982 zwolniony. I 1983 zwolniony z pracy; przywrócony w procesie odwoławczym, VI 1983 odszedł na własną prośbę. 1983–1991 właściciel Zakładu Rzemieślniczego w Płocku świadczącego usługi remontowo-budowlane. 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw: prasy (m.in. „My”, „Wolny Strzelec”, „Biuletyn Informacyjny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”) i książek (m.in. wydawnictwa NOWa, Wolne Pismo Most, Niepodległość). 1984–1989 współorganizator rocznicowych marszów i demonstracji w Płocku (1 V, 3 V, 13 XII); współpracownik Diecezjalnego Komitetu Charytatywnego tamże; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1990–1992 współzałożyciel PC, 1991–1992 przew. Koła Miejskiego w Płocku, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej. 1991 pełnomocnik firmy Eksport-Import Art. Spożywcze i Przemysłowe Krystyna Parys; 1991–2012 współwłaściciel, właściciel Hurtowni Artykułów Drogeryjnych. 1996–1998 współzałożyciel ROP w Płocku, wiceprzew. Zarządu Miejskiego Ogniwa Terenowego tamże. 2008 sprzedawca w Zakładzie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Vista. Od 2009 na wcześniejszej emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015)

13 V 1982 – 12 VIII 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Płocku w ramach KE krypt. Inspektor.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry