Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kucharski Janusz

Janusz Kucharski, ur. 2 IX 1954 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Budownictwa Lądowego (1978).

1978 – I 1982 pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w GSR; od IX 1980 w „S”, od II 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na wydz. TR, wiceprzewodniczący KZ w GSR, współzałożyciel i redaktor pisma KZ „Informator”; w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego; współinicjator referendum ws. nadania stoczni imienia Józefa Piłsudskiego.

14-16 XII 1981 współorganizator strajku w GSR, członek KS; 28 XII 1981 aresztowany, umieszczony w AŚ w Gdańsku, skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach; zwolniony 2 XII 1982 na przepustkę, w IV 1983 objęty aktem łaski Rady Państwa; zwolniony dyscyplinarnie z pracy w GSR. Pozbawiony możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami, VI-XI 1983 zatrudniony w Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku.

Od XI 1983 na emigracji w Szwecji, od 1984 pracownik zakładów Volvo w Skövde. 1989-2005 organizator współpracy między szwedzkim związkiem zawodowym LO a ZR Gdańskiego „S” (pomoc finansowa dla ZR, studio komputerowe oraz nauki języków obcych, ośrodek szkoleniowy w Czarnej Wodzie).

4 XII 1981 – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział III-A KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klan, nr rejestracyjny 41610.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry