Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kucharski Janusz

Janusz Kucharski, ur. 2 IX 1954 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1978).

1978–1981 inspektor, nast. samodzielny inspektor ds. robót budowlanych, w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego na Wydz. TR, od II 1981 przew. Komisji Wydziałowej, członek prezydium KZ, od I 1981 redaktor pisma KZ „Informator”; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego. W XI 1981 współinicjator referendum zakładowego ws. nadania stoczni imienia Józefa Piłsudskiego.

14–16 XII 1981 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. 14 XII 1981 zwolniony z pracy. 28 XII 1981 zatrzymany, 30 XII aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 6 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie i Potulicach, 26 XI 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił przerwy w odbywaniu kary na okres 4 mies. 18 IV 1983 SMW wstrzymał wykonanie kary do zakończenia postępowania ułaskawieniowego, 30 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983 samodzielny specjalista ds. budowlanych w Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku. Od XI 1983 na emigracji w Szwecji. Od 1984 pracownik Działu Prototypów w Volvo Powertrain AB Skövde, także społeczny inspektor pracy z ramienia zw. zaw. IF Metall.

1989–2005 organizator współpracy między zw. zaw. Landsorganisationen i Sverige (LO) a ZR Gdańskiego (pomoc finansowa dla ZR, studio komputerowe oraz nauka jęz. obcych, ośrodek szkoleniowy w Czarnej Wodzie).

4 XII 1981 – 26 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Klan.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry