Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kucharski Andrzej

Andrzej Kucharski, ur. 1 I 1946 w Rzeszowie, zm. 21 I 2015 tamże. 1965-1968 student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Metalurgii.

W III 1968 uczestnik wieców studenckich na AGH, relegowany ze studiów. 1968-1970 zasadnicza służba wojskowa; 1970-1973 pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal w Rzeszowie, 1973-1990 Inwestprojektu tamże.

Od IX 1980 w „S”; organizator Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w Inwestprojekcie; współorganizator MKZ w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, współorganizator pomocy dla rodzin osób internowanych, kolporter prasy podziemnej; 20 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 1 VII 1982. Współorganizator rzeszowskich struktur Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży; współredaktor wydawanego III-VII 1983 biuletynu społeczno-politycznego „Informator Rzeszowski”; współzałożyciel rzeszowskiego oddziału Solidarności Walczącej, do VII 1989 przewodniczący Komitetu Wykonawczego, koordynator kontaktów z SW we Wrocławiu i oddziałami w Warszawie i Łodzi, następnie w Lublinie i Krakowie, 1984-1989 organizator i redaktor organu prasowego SW „Galicja”; w V 1984 aresztowany, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; VIII-XI 1984 współorganizator i redaktor audycji podziemnego Radia Wolna Polska. 1982-1989 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. (ostatni raz w XII 1988), przesłuchiwany, poddawany rewizjom w domu i pracy, zastraszany, 5-krotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na kary grzywny.

W 1989 przeciwnik rozmów obrad Okrągłego Stołu, zwolennik bojkotu wyborów 4 VI. Od jesieni 1989 członek Rzeszowskiego KO „S”, w 1990 jego ostatni sekretarz; przewodniczący KZ „S” w Inwestprojekcie; 1990-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, do 1992 członek ZR. 1990-1993 bezrobotny, 1993-2000 własna działalność gospodarcza. W 1990 współorganizator PC w Rzeszowie; w 1992 organizator Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej tamże; 1995-1997 prezes Oddziału ROP tamże; 1997-2000 prezes struktur woj. i wiceprezes Zarządu Głównego Ruchu Katolicko-Narodowego; w 2000 ze względu na stan zdrowia zrezygnował z działalności społeczno-politycznej; po przebytej operacji serca do 2003 bez środków do życia. 2003-2005 pracownik Przedsiębiorstwa West-Bud z siedzibą w Poznaniu i Gorzowie Wlkp., od 2006 na rencie, następnie na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

19 XI 1979 – 16 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Exbud; 11 X 1980 – 3 V 1984 w ramach SO krypt. Azymut; 16 I 1981 – 5 II 1990 w ramach KE krypt. Klon/SOR krypt. Opór; 16 XII 1981 – 26 III 1983 przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kotwica; 20 II 1982 – 20 IV 1990 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Poligraf/Ośmiornica; 14 VIII 1982 – 26 IV 1990 w ramach SOR krypt. Pięść; 7 V 1983 – 3 IX 1985 w ramach SOR krypt. Pomnik; 29 X 1987 – 10 III 1989 przez Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach SOR kryp. Kora.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry