Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kucharski Andrzej

Andrzej Kucharski, ur. 10 V 1946 w Katowicach, zm. 13 VII 2016 w Opolu. Ukończył ZSZ w Przemyślu (1962) i Technikum Mechaniczne tamże (1966).

1962–1963 tokarz w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia Fanina w Przemyślu; 1963–1964 tokarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej tamże, 1964–1965 ustawiacz w Zakładach Przemysłu Terenowego tamże, 1965–1966 ślusarz w PKP Żurawica, 1966–1967 technolog w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia Fanina w Przemyślu, 1967–1968 kierownik warsztatu w Polskich Zakładach Zbożowych tamże, 1968–1969 służba wojskowa, 1969–1971 instruktor w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Przemyślu, 1971–1992 szlifierz/mistrz/technolog/kierownik sekcji w Zakładzie Automatyki Mera-Polna tamże. Członek SD.

IX 1980 organizator Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ w zakładzie pracy. Od 7 X 1980 wiceprzew. Prezydium Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego. 17 X 1980 w delegacji MKZ woj. przemyskiego do Gdańska. VII–XII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Uhercach i Łupkowie, 30 IV 1982 zwolniony. Od 1982 działalność charytatywna dla represjonowanych i ich rodzin (przy parafii św. Trójcy w Przemyślu) i organizacja niezależnej kultury. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, w domu przeprowadzano rewizje; dyskredytowany w art. prasowych inspirowanych przez SB, m.in. w „Nowinach Rzeszowskich”. Uczestnik akcji połączenia ukrywającego się (m.in. w Przemyślu) Tadeusza Jedynaka z rodziną (1983). 1985 sygnatariusz Oświadczenia do Rady Państwa wystosowanego przez działaczy opozycji woj. przemyskiego ws. bojkotu wyborów do Sejmu PRL (1985). 27 IX 1985 zatrzymany, po rewizji w domu (m.in. znaleziono ulotki nawołujące do niebrania udziału w wyborach), 28 IX 1985–7 II 1986 postępowanie Wydz. Śledczego WUSW w Przemyślu przeciwko niemu o kolportaż ulotek, sprawa umorzona z powodu braku dostatecznych dowodów winy.

1989–1991 ponownie przew. KZ NSZZ „S” w Zakładach Automatyki Mera-Polna w Przemyślu. 1991–1992 w KLD. 1992–2011 mistrz/z-ca kierownika zakładu/członek zarządu Zakładu Produkcyjno-Usługowego Narzędziowcy w Przemyślu. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1991).

24 VII 1982–29 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Mistrz.

 

Artur Brożyniak|Michał Stręk

Opcje strony

do góry