Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kucharzewski Stefan Julian

Stefan Julian Kucharzewski, ur. 28 I 1952 w Lublinie. Absolwent Akademii Medycznej tamże, Wydz. Lekarski (1981).

1983-1984 pracownik ZOZ w Świdniku, 1984-1990 Poradni Ogólnej Miejskiej Przychodni Specjalistycznej tamże, 1985-2000 lekarz w Pogotowiu Ratunkowym tamże.

Od 1977 uczestnik ROPCiO, organizator spotkań w punkcie konsultacyjno-informacyjnym (prowadzonym przez Zdzisława Jamrożka w jego mieszkaniu), sygnatariusz listów i petycji ROPCiO; w II 1978 SB wykorzystała nieudane akcje ROPCiO w Lublinie z jego udziałem, by skierować na niego bezpodstawne oskarżenia o dekonspirację inicjatyw i współpracę z SB. W 1978 współpracownik Janusza Rożka (druk ulotek); autor krótkich tekstów informacyjnych do niezależnego pisma „Droga” (zdobył i przekazał Leszkowi Moczulskiemu powielacz spirytusowy do wydrukowania kilku numerów pisma). Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz. Po rozłamie w ROPCiO związany z grupą L. Moczulskiego; 1 IX 1979 współzałożyciel KPN, członek Rady Politycznej; od IX 1979 organizator spotkań w biurze informacyjnym KPN. Od końca l. 70. do 1983 organizator druku kilku książek, m.in. ''Zarysu historii PRL'' Natalii Naruszewicz (właśc. L. Moczulskiego) i ''Od białego do czerwonego caratu'' Jana Kucharzewskiego. W 1979 skreślony z listy studentów AM w Lublinie, rok później Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej cofnęło tę decyzję. W I 1980 uczestnik akcji przeciwko budowie trasy szybkiego ruchu w okolicach Jasnej Góry.

13 XII 1981 – 26 VIII 1982 w ukryciu; uczestnik podziemnej poligrafii, kolporter wydawnictw podziemnych. W 1984 zwolniony z pracy po odmowie podpisania zobowiązania do przestrzegania tzw. praworządności ludowej i tajemnicy państwowej (w sądzie pracy orzeczono niesłuszność tej decyzji). W X 1988 inicjator Komitetu Założycielskiego „S” w ZOZ w Świdniku.

1990-1996 pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie; od 2000 praca dorywcza (m.in. w 2003 lekarz w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Krasnymstawie, także Indywidualna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania); od 2009 lekarz w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Lublinie.

24 I 1978 – 15 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOR krypt. Medyk.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry