Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuchciński Marek

Marek Kuchciński, ur. 9 VIII 1955 w Przemyślu. Ukończył I LO im. Juliusza Słowackiego tamże (1974). 1974-1977 student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia sztuki; absolwent Policealnego Studium Ogrodniczego (1979).

1979-1991 współwłaściciel rodzinnego gospodarstwa ogrodniczego w Przemyślu. Pod koniec l. 70. współpracownik tworzącego się niezależnego ruchu ludowego w Bieszczadach (Wieńczysław Nowacki).

Od IX 1980 związany z grupą sadowników (drobni producenci rolni), od III 1981 w „S” RI.

Po 13 XII 1981 łącznik niezależnych środowisk rolniczych i robotniczych ze środowiskiem Kultury Niezależnej w Warszawie (m.in. Aleksandrem Wojciechowskim). Czołowy przemyski działacz OKOR, od 1984 członek tegoż. Autor artykułów do podziemnego pisma OKOR „Solidarność Rolników”. Od 1982 działacz Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie (pierwsze w Polsce), organizator (z ks. Stanisławem Bartmińskim) pomocy żywnościowej dla robotników na Śląsku, uczestnik prac opozycji. Od 1983 współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu, m.in. spotkań niezależnych środowisk, również w swoim domu (tzw. Przemyski Strych Kulturalny). W 1984 współtwórca (z Markiem Kamińskim) pierwszych audycji podziemnego Radia „S” w Przemyślu. 1987/1988 wydawca (we własnej drukarni) i współredaktor (wraz z Janem Musiałem) podziemnego pisma literacko-artystycznego „Strych Kulturalny” i niezależnego klubu dyskusyjnego pod tą samą nazwą [pełna kronika wydarzeń od 1983 w: „Strych Kulturalny” nr 4. i 5.]. W kontakcie z politykami, artystami, intelektualistami z Wlk. Brytanii (Roger Scruton, Dawid Regan, Edward Robinson, Helen Ganly), Francji, Australii, USA (Mark Lilla) i sowieckiej Ukrainy; współorganizator (poza cenzurą) corocznych międzynarodowych sesji, spotkań i wystaw ''Człowiek – Bóg – Świat'' oraz kolporter wydawnictw podziemnych w Polsce południowo-wschodniej i do ZSRS (Ukraina). W l. 80. współpracownik Archiwum Wschodniego (zbierał wspomnienia żołnierzy AK i cywilów zsyłanych do ZSRS od 1940). 26 IX 1985 aresztowany za posiadanie ulotek i literatury podziemnej, przetrzymywany w AŚ w Jarosławiu i ZK w Przemyślu: odmówił zeznań i przyjmowania posiłków, 22 XI 1985 zwolniony, do 1988 objęty dozorem milicyjnym.

1987-1995 wydawca i współredaktor kwartalnika „Strych Kulturalny”, 1989-1993 redaktor nacz. miesięcznika „Spojrzenia Przemyskie”. Od 1989 zaangażowany w działalność KO w Przemyślu, rzecznik prasowy i współzałożyciel KO „S” w woj. przemyskim; 1990-1992 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. Współpracownik m.in.: tygodnika „San”, „Roli Katolickiej”, „Nowego Państwa”, nowojorskiego „Nowego Dziennika” oraz pism przemyskiego KO: „Biuletynu Wyborczego” i „Samorządnego Przemyśla”, publicysta. W l. 90. korespondent Polskiego Radia Lwów. 1990-2000 prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Rady Programowej Radia Rzeszów. 1990-1999 założyciel i prezes struktur woj. PC; 1991-1993 koordynator pracy biur poselskich PC, 1999-2001 PPChD. 1994-2000 radny Miasta Przemyśl, przewodniczący Komisji Promocji, Kultury i Ochrony Dóbr Kultury; 1999-2001 wicewojewoda podkarpacki. Od 2001 w PiS, prezes Zarządu Wojewódzkiego oraz okręgu krośnieńsko-przemyskiego, przewodniczący Rady Regionalnej PiS na Podkarpaciu, członek Zarządu Głównego i Komitetu Politycznego PiS. Od 2001 poseł RP z listy PiS, 2001-2005 w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 2004-2005 wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 2005-2007 przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, od 2007 przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 2001-2005 wiceprzewodniczący, 2005-2007 przewodniczący Parlamentarnej Grupy Polsko-Ukraińskiej, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy; w 2005 z-ca przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS, od 2006 przewodniczący, od 2007 ponownie z-ca, od 2008 wiceprezes PiS. 2010–2015 wicemarszałek, od 2015 marszałek Sejmu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

24 V 1985 – 26 II 1988 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Wspólnota; 9 II 1987 – 28 IX 1989 przez Wydz. VI WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Toyota.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry