Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuć Ryszard Jan

Ryszard Jan Kuć, ur. 2 I 1941 w Kępie k. Siedlec. Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek mechaniczny technologiczny (1965).

1965-1981 projektant w WSK PZL Świdnik. 1965-1980 przewodniczący Rady Oddziałowej ZZ Metalowców.

9-11 VII 1980 członek Komitetu Postojowego (KS), uczestnik negocjacji z władzami. W VIII 1980 uczestnik strajku w WSK PLZ, członek KS, 5 IX 1980 członek delegacji KS do MKS w Gdańsku. Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego w WSK PZL, następnie wiceprzewodniczący KZ, IX 1980 – V 1981 MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; 17 IX 1980 reprezentant MKZ (wraz z Czesławem Niezgodą i Zdzisławem Kudykiem) na ogólnopolskim spotkaniu założycielskim „S”; uczestnik prac KKP. W III 1981, w czasie kryzysu bydgoskiego, wiceprzewodniczący RKS. W 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Prezydium ZR ds. organizacyjnych i kontaktów z zagranicą, delegat na I KZD. XI/XII 1981 uczestnik delegacji „S” na seminarium związkowym Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie i Turynie.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od 26 III 1982 w Lublinie, od 2 VI 1981 w Załężu k. Rzeszowa, od 8 VII 1982 w Kielcach-Piaskach, od 31 VII 1982 ponownie w Załężu, od 27 VIII 1982 w Nowym Łupkowie, zwolniony 30 X 1982.

Od XII 1982 na emigracji w Kanadzie; konstruktor w przemyśle lotniczym i samochodowym. Od 2001 na emeryturze.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry