Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuczyński Waldemar

Waldemar Kuczyński (właśc. Marian Waldemar), ur. 22 XI 1939 w Kaliszu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Ekonomii (1965).

1965-1966 pracownik naukowy Wydz. Ekonomii UW, zwolniony z pracy. 1959-1966 w PZPR, usunięty z partii. W III 1968 aresztowany pod zarzutem współuczestnictwa w zorganizowaniu wiecu na UW, we IX 1968 zwolniony. 1977-1979 wykładowca Uniwersytetu Latającego, 1978-1980 współzałożyciel i wykładowca TKN, 1979-1981 publicysta w „Biuletynie Informacyjnym” KSS KOR i „Robotniku”.

W VIII 1980 ekspert MKS w Gdańsku, od IX 1980 w „S”; ekspert KKP, następnie KK, ekspert Komisji Programowej I KZD. 1981-1982 z-ca redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony 12 II 1982.

1982-1989 na emigracji we Francji, pracownik Szkoły Zaawansowanych Studiów Społecznych w Paryżu, komentator Radia Wolna Europa, publicysta w „Aneksie”, paryskiej „Kulturze” i nowojorskim „Nowym Dzienniku”. 1989-1990 podsekretarz stanu, szef Zespołu Doradców premiera w Urzędzie Rady Ministrów, w 1990 minister przekształceń własnościowych, przygotował i rozpoczął prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, utworzenie Giełdy i Komisji Papierów Wartościowych. 1991-2005 w UD, UW, członek władz krajowych; 1999-2001 doradca ekonomiczny premiera, 2002-2005 członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. 2002-2006 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Od 2005 w Partii Demokratycznej.

Autor wielu publikacji, m.in. książek: ''Agonia Systemu'' (1996), ''Burza nad Wisłą. Dziennik 1980–1981'' (2002), pomysłodawca i redaktor naczelny księgi pamiątkowej ''Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999'' (2001).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry