Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuczyński Stanisław

Stanisław Kuczyński, ur. 16 IV 1947 w Busku k. Lwowa (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972).

W 1957 repatriowany z rodziną do Polski; w III 1968 uczestnik manifestacji studenckiej pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu; 1972-1990 nauczyciel jęz. rosyjskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Karola Świerczewskiego w Pleszewie. Od 1972 w ZNP.

Od jesieni 1980 w „S”, wiceprzewodniczący KZ Pracowników Oświaty w Pleszewie, wiceprzewodniczący MKK „S” tamże, VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Płd. oraz KKK Pracowników Oświaty i Wychowania.

13 XII 1981 zatrzymany, zwolniony po przesłuchaniu; szykanowany finansowo w miejscu pracy, w 1982 rewizja w mieszkaniu; 1982-1983 organizator zbiórek pieniędzy (przekazywanych ks. Ryszardowi Woźniakowi z kościoła św. Michała w Broniszewicach i o. Stefanowi Dzierżkowi) na potrzeby Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu. 1982-1990 inicjator i organizator Duszpasterstwa Nauczycieli w Pleszewie (współpraca z Marią Mikołajczak, s. Manfredą Kornacką, ks. Mieczysławem Kozłowskim, ks. Januszem Kulbarschem, Marianem Perą, Danutą Tamą); 1985-1990 współorganizator (z ks. Stanisławem Tokarczykiem) Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizator kursów samokształceniowych (spotkania z Bożeną Chrząstowską, Aurelią Polańską z Gdańska, Ryszardem Przybylskim z UAM i Wojciechem Ziembińskim) w klasztorze ss. służebniczek w Pleszewie.

W II 1989 członek Tymczasowej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Pleszewie; w 1989 współzałożyciel KO „S” tamże. 1990-1992 delegat na II WZD Regionu Wielkopolska Płd., członek ZR, w 1990 członek prezydium ZR; 1990-1994 członek Sejmiku Samorządowego Województwa Kaliskiego. Od 1990 wicekurator, od 1992 kurator oświaty w Kaliszu; 19982004 dyr. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.

2 V 1983 – 4 X 1989 rozpracowywany przez p. III KM MO/RUSW w Jarocinie w ramach KE krypt. Klon 3.

 

Grażyna Schlender

Pleszew, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry