Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuczyński Piotr Włodzimierz

Piotr Włodzimierz Kuczyński, ur. 16 IV 1950 w Olsztynie, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1973).

1968–1973 w ZSP, 1973–1980 w Związku Zawodowym Metalowców. Od 1980 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

1973–1982 specjalista ds. elektroniki, nast. kierownik sekcji i gł. specjalista w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Informatyki Mera-Błonie, Zakładach Mechaniki Precyzyjnej Mera-Błonie.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego w OBRUI, KZ, wiceprzew. Komisji Koordynacyjnej Zakładów Zjednoczenia Mera, 1980–1981 redaktor „Informatora Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych »Solidarność«” ZMP Mera-Błonie, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, od VI 1981 członek ZR Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD, od X 1981 sekretarz Prezydium ZR, XII 1981 delegat na II WZD.

Od 1982 pracownik, dyr. techn., nast. dyr. Przedsiębiorstwa Polonijno-Zagranicznego IMPOL w Warszawie, dyr. techn., nast. dyr. IMPOL-II w Milanówku.

Od 1993 inwestor giełdowy i analityk, 1996–2000 utrzymywał się z inwestycji na giełdzie, od 1998 działalność publicystyczno-analityczna. Do 2006 analityk WGI Dom Maklerski SA, 2006–2019 pracownik (gł. analityk) Domu Inwestycyjnego Xelion.

12 XI 1981–25 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V/ KS MO w ramach SOR krypt. Włodek; 25 XI 1982–13 V 1983 przez Wydz. II KS MO w ramach KE krypt. Włodek.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry