Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kulerski Marek Witomierz

Marek Witomierz Kulerski, ur. 17 X 1938 w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Lekarski (1963), specjalizacja z pediatrii (I stopień 1968, II stopień 1973) oraz z anestezjologii i reanimacji (II stopień 1977).

1963-1965 pracownik Stołecznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 1965-1966 Kolumny Sanitarno-Przeciwepidemiologicznej, w 1966 Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 1966-1968 lekarz w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie w przychodni rejonowej, 1968-1969 pracownik laboratorium w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 im. prof. M. Michałowicza w Warszawie, 1969-1971 lekarz II Kliniki Pediatrii AM w Warszawie, 1972-1991 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w PSK nr 4 tamże. W 1956 uczestnik demonstracji studenckich przeciw agresji wojsk sowieckich na Węgry. W 1976 sygnatariusz listu ws. protestów robotniczych w Radomiu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w PSK nr 4 w Warszawie; w 1981 członek Komisji Koordynacyjnej „S” Pracowników Służby Zdrowia MKZ/Regionu Mazowsze, w VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, członek ZR.

Po 13 XII 1981 współautor listu do władz PRL w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, przewodniczący TKZ w PSK nr 4.; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej”) w miejscu pracy. 30 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia Warszawie-Białołęce, 25 XI 1982 zwolniony. 1982-1989 organizator pomocy medycznej od Lekarzy Świata i Lekarzy bez Granic i od szwedzkiego związku metalowców (składanie i odbiór zamówień). 1983-1984 współpracownik Zofii Kuratowskiej przy organizowaniu wykładów seminarium „Prawda o Polsce”. 1984-1990 autor w „Zeszytach Niezależnej Myśli Lekarskiej” (m.in. ps. emka). 1984-1985 w Senacie AM. Uczestnik manifestacji patriotycznych w Warszawie 1 i 3 V, 31 VIII, 11 XI.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. zdrowia, członek TZR Mazowsze. 1989-1991 pracownik Ministerstwa Zdrowia (urlopowany w AM), 1991-2004 ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Warszawie. Członek Towarzystwa Pediatrycznego, Towarzystwa Anestezjologicznego, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu pediatrii i anestezjologii.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry