Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kulerski Wiktor

Wiktor Kulerski (właśc. Witysław Wiktor Dys-Kulerski), ur. 22 I 1935 w Grudziądzu. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Warszawie (1960) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Humanistyczny (1979).

W 1956 uczestnik zbiórki pieniędzy i lekarstw dla powstańców węgierskich. 1960-1981 nauczyciel w SP w Międzylesiu. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, w I 1977 inicjator i sygnatariusz Listu do Sejmu PRL o powołanie komisji do zbadania wydarzeń Czerwca ’76, autor w niezależnym kwartalniku politycznym „Krytyka”, współpracownik PPN.

Od IX 1980 współzałożyciel NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty; od X 1980 w „S”; wiceprzewodniczący MKZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, poszukiwany listem gończym. 8 V 1982 współtwórca RKW Mazowsze; od 1982 współpracownik Komitetu Kultury Niezależnej, Społecznego Komitetu Nauki, Zespołu Oświaty Niezależnej; od 1983 współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce, w 1986 (po aresztowaniu Zbigniewa Bujaka) członek TKK; we IX 1986 ujawnił się, członek jawnej RKW Mazowsze. Od 1986 w Społecznej Radzie Funduszu Wydawnictw Niezależnych. Publicysta m.in. w podziemnym „Tygodniku Mazowsze”, w Zeszytach Edukacji Narodowej. 1987-1989 starszy dokumentalista w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 18 XII 1988 w składzie KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, w 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. nauki, oświaty i postępu technicznego. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, wiceminister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. 1990-1991 w ROAD, następnie UD. 1989-1999 prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji. Od 1999 członek redakcji miesięcznika „Nowaja Polsza”.

Autor m.in. ''Bez tytułu. Wybór publicystyki 1981-1991'' (Krąg 1991).

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry