Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kulesza Ryszard Ireneusz

Ryszard Ireneusz Kulesza, ur. 12 VI 1957 we Wrocławiu. Ukończył Liceum Zawodowe Chemiczne tamże (1977).

1977-1980 laborant w Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 1980-1984 farbiarz w Jeleniogórskiej Przędzalni Czesankowej Anilux.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w Aniluxie; IX 1980 – X 1981 oddelegowany do pracy w MKZ „S” Województwa Jeleniogórskiego/ZR Jelenia Góra, gdzie zajmował się informacją i wydawnictwami; V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego; X 1980 – X 1981 redaktor „Solidarności Jeleniogórskiej”, 1980 – I 1981 „Komunikatu Jelenia Góra «S»”, w 1981 „Serwisu Informacyjnego Jelenia Góra” oraz „Jeleniogórskiego Serwisu Informacyjnego”, organizator sieci kolportażu wydawnictw niezależnych w zakładach pracy i biblioteki w siedzibie MKZ/ZR Jelenia Góra. W II 1981 współzałożyciel z Michałem Orliczem niezależnego Karkonoskiego Towarzystwa Wydawniczego. I/II 1981 uczestnik strajku w jeleniogórskim Klubie Gencjana, odpowiedzialny za informacje.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, następnie w Głogowie, Nysie, Grodkowie i Uhercach; uczestnik głodówek, działalności wydawniczej i oświatowej, wielokrotnie karany za łamanie regulaminu Ośr. Odosobnienia; 27 IX 1982 aresztowany pod sfingowanym zarzutem pobicia funkcjonariusza służby więziennej, przetrzymywany w areszcie KM MO w Sanoku, 8 XI 1982 zwolniony ze względu za stan zdrowia; następnie hospitalizowany we Wrocławiu i sanatorium w Szklarskiej Porębie; w 1984 sprawę umorzono na mocy amnestii. 1983-1987 kolporter wydawnictw podziemnych w Jeleniej Górze sprowadzanych z Wrocławia (m.in. „Biuletyn Dolnośląski”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Vacat”, „Wiadomości Bieżące”, „Obecność”, „Nowa Republika”, „Tygodnik Wojenny”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Kultura Niezależna”, reprinty paryskiej „Kultury” i „Aneksu” oraz mniejsze ilości „Celwiskoziak”, „Gencjana”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat...”); współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze i sekretarz literacki Niezależnego Teatru Scena Czterdzieści i Cztery. 1984-1985 zatrudniony na różnych stanowiskach w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szklarskiej Porębie, 1986-1987 aparatowy w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza w Jeleniej Górze, od 1987 prowadzi małe gospodarstwo rolne na Podlasiu.

1989-1993 działacz lokalnych struktur „S” RI w woj. łomżyńskim; I-II 1999 uczestnik protestów rolniczych.

Do 20 I 1987 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Kwiatek.

 

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry