Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuliga Edward

Edward Kuliga, ur. 20 XI 1948 w Korczynie k. Kielc. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kierunek socjologia (1973).

1973–1975 analityk i projektant systemów w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki w Krakowie, 1976–1982 spec. ds. nowoczesnych metod zarządzania w Zjednoczeniu Budostal tamże, 1983–1991 spec. ds. informatyki i księgowości w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Budostal–1 tamże.

Od IX 1980 w „S”; organizator, nast. przew. KZ, regionalnego zespołu ds. wyborów, od 1981 Regionalnej Komisji Wyborczej w Małopolsce; autor ordynacji wyborczej i materiałów dla delegatów na I WZD Regionu Małopolska; inicjator i organizator 3 kolejnych WZD, gość I KZD. Opracował zarys koncepcji zreformowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, który zaprezentował na ogólnopolskim zebraniu Komisji Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników w 1981.

1981–1983 zaangażowany w pomoc dla internowanych i ich rodzin, zatrzymywanych w czasie manifestacji. 1982–1988 członek-założyciel MKS w Nowej Hucie, koordynator podziemnej „S” w dzielnicy Nowa Huta. 1982–1983 współorganizator akcji protestacyjnych, rocznic, obchodów, spotkań organizacyjnych i dyskusyjno-szkoleniowych; 1982–1985 kolporter podziemnych pism m.in. „Hutnik”, „Solidarność Zwycięży”, „Tygodnik Mazowsze”, „Budostalowiec”. 1981–1987 współorganizator (z ks. Kazimierzem Jancarzem) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Inicjator i uczestnik głodówki prowadzonej 13–22 VI 1982 w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach jako akt solidarności z internowanymi w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. VIII 1988 współorganizator biura prasowego Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. Członek założyciel Krakowskiego KO.

Od 1992 własna działalność gospodarcza.

1972–1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach KE; 1982–1983 przez Wydz. V KW MO w ramach SOR krypt. Znicz; 1987–1989 w ramach SOR krypt. Relikt.

Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska

Opcje strony

do góry