Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kulik-Bielińska Ewa

Ewa Kulik-Bielińska, ur. 10 XI 1957 w Gdyni. 1976-1980 studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia angielska (absolwentka 1987).

1977-1980 współzałożycielka i rzecznik krakowskiego SKS, organizatorka zbiórek podpisów pod petycjami do władz, prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych, współorganizatorka wykładów Uniwersytetu Latającego w Krakowie. Od I 1979 redaktorka i autorka niezależnego pisma studenckiego „Indeks”. Latem 1979 współorganizatorka akcji zbierania podpisów pod listem do Episkopatu Czech i Moraw w obronie aresztowanych działaczy czechosłowackiej Karty 77. Wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, poddawana rewizjom.

Od VIII 1980 w Warszawie; po aresztowaniu Jacka Kuronia (18 VIII 1980) prowadziła w jego mieszkaniu biuro informacyjne, odbierając informacje o strajkach i przekazując je zachodnim agencjom prasowym, BBC i Radiu Wolna Europa. Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka i redaktor biuletynu MKZ Mazowsze „Informator”; od I 1981 w redakcji pisma MKZ/Regionu Mazowsze „Niezależność”, od III 1981 sekretarz redakcji.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, współwydawca podziemnego pisma „Informacja Solidarności”, współpracowniczka RKW „S” Mazowsze i TKK „S”, m.in. odpowiedzialna za: bezpieczeństwo Zbigniewa Bujaka i Wiktora Kulerskiego, organizację i prowadzenie sieci kontaktów kierownictwa RKW z zakładami pracy w Regionie, organizację spotkań działaczy podziemia, koordynację łączności między regionami, koordynację prac struktur podziemnej „S” i prace organizacyjne do podziemnego zjazdu „S” mającego się odbyć w 1986. 31 V 1986 aresztowana (razem z Konradem Bielińskim i Zbigniewem Bujakiem), przetrzymywana w AŚ Warszawa-Mokotów, 11 IX 1986 zwolniona na mocy amnestii. Od IX 1986 członek jawnej RKW Mazowsze.

VIII 1988 – X 1989 na stypendium w Boston University USA, 1989-1991 asystentka korespondenta dziennika „The Independent” w Polsce. Tłumaczka literatury pięknej (m.in. Henry’ego Millera, Jerzego Kosińskiego). Od 1992 członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, od 1995 Pen Clubu (1997-1999 członek Zarządu, skarbnik), od 1996 Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2000 dyr. ds. informacji i rozwoju w Fundacji im. Stefana Batorego, od X 2008 wicedyr. fundacji, od 2010 dyr. Od 2002 inicjatorka i uczestniczka prac Forum Darczyńców, 2006-2009 przewodnicząca Zarządu. Od I 2011 w Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego LO w Warszawie.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 27 X 1982 rozpracowywana przez Wydz. III-2 KS MO/SUSW w ramach KE/SOR krypt. Mała/Ewa.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry