Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuliński Henryk

Henryk Kuliński, ur. 21 VI 1932 w Kielcach, zm. 19 I 2004. Ukończył Oficerską Szkołę Techników Lotniczych w Zamościu (1954), technik lotnictwa.

1952-1956 wojskowa służba w OSTL, 1956-1971 technik planista lotniczy w Fabryce Maszyn w Zawierciu, 1971-1994 kontroler jakości w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar w Kielcach. 1956-1980 członek ZZ Metalowców.

Od IX 1980 w „S”; 9-11 IX 1980 uczestnik strajku w Chemarze, członek Komitetu Założycielskiego „S”, następnie KZ; od 27 IX 1980 członek Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego, następnie od 3 XI 1980 jego wiceprzewodniczący, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD. Wspomagał tworzenie struktur regionalnych „S” RI, uczestnik zebrań, wyborów zarządów wiejskich i gminnych. Od II 1981 członek Prezydium regionalnego KOWzP w Kielcach; kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. pisma „Robotnik. Niezależny Informator Kielecki”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 7 IV 1982 zwolniony z powodu stanu zdrowia.

W II 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” w Chemarze. Od 1994 na emeryturze.

1982-1988 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOS krypt. Dar; 15 II – 8 VIII 1989 przez Wydz. V WUSW w Kielcach w ramach SOS krypt. TKZ.

Marzena Grosicka

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony

do góry